Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 28 lipca 2023 08:30

Choć nie ma uczniów, w szkołach wre praca. A to za sprawą dwóch dużych inwestycji, realizowanych przez Powiat Starachowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz II edycji  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W efekcie zyskamy stermomodernizowane pracownie w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz budynek ZSZ nr 2, a także zmodernizowaną halę sportową przy ZSZ nr 3 i nowe boisko przy II LO w Starachowicach. 

Wakacje to czas wytężonej pracy jeśli chodzi o inwestycje. W szkołach nie ma już zajęć, więc budowlańcy mogą spokojnie pracować. Aktualnie prowadzone są prace w czterech powiatowych placówkach – Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołach Szkół Zawodowych nr 2 i 3, a także przy II LO w Starachowicach. W ramach „Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”, wykonywana jest kompleksowa termomodernizacja 3 powiatowych obiektów: dwóch pracowni – budowlanej i mechanicznej – w Centrum Kształcenia Zawodowego, a także budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Zakres prac obejmuje: modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia, ale też remont sanitariatów. Aktualnie trwają prace wewnątrz budynków. Ich postępy oceniali 27 lipca br. starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski.

Jak na razie dokonano częściowej wymiany instalacji C.O., modernizacji instalacji oświetleniowej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zajmuje się tym warszawska spółka Globalterm. Inwestycja opiewa na ponad 7 mln zł, z czego blisko połowę pokrywa dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” – Oś priorytetowa 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”.

Szeroki wachlarz prac termomodernizacyjnych prowadzony jest także na hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, gdzie w ramach „Modernizacji obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego” wykonany zostanie też remont tego obiektu. Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych, remont chodników wokół budynku, wymianę instalacji:  wodno – kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznych, a także posadzki na sali gimnastycznej, montaż wentylacji, zakup i montaż krzesełek na widowni, a także sprzętu sportowego i wyposażenia.

Aktualnie trwają prace wewnątrz hali sportowej, głównie instalacyjne i wykończeniowe - remont tynków wewnętrznych i malowanie oraz prace zewnętrzne polegające na ociepleniu ścian.

W ramach zadania wybudowane zostanie również nowe boisko przy II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach wraz z całą infrastrukturą techniczną obejmującą także obiekty małej architektury, ogrodzenie z piłkochwytami, utwardzone dojścia wraz ze schodkami, murkami i drenażem dla odprowadzenia wód opadowych oraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Póki co wykonano rozbiórkę starego boiska asfaltowego  i rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania drenażu, przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz podbudowy boiska.

Wykonawcą tej inwestycji jest spółka Arbud Investment z Radomia, a wartość prac to ponad 5,6 mln zł. Duża część środków, bo aż 5 mln zł, pochodzi z II edycji  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych skąd powiat pozyskał dofinansowanie.