Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 10 sierpnia 2023 15:42

Inauguracyjne posiedzenie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Starachowickim odbyło się 8 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Była to znakomita okazja by podziękować za pracę dotychczasowym jej członkom. 

W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wchodzi 5 osób. Są one powoływane przez Starostę spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli władz samorządowych. Kadencja Rady trwa 4 lata, a do zakresu działania należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z oceną realizacji tych programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Starachowickiego nr 46/2023 z dnia 24 lipca 2023r., w jej skład weszli tym razem:

  • Alicja Czarnecka - Starachowickie Stowarzyszenie ,,Niepełnosprawni Plus Starachowice'',
  • Krystyna Pytel - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica ,,Motylkowe Wzgórze'',
  • Lucyna Młynek - Starachowicki Klub ,,Amazonek'',
  • Krzysztof Korpik - Fundacja ,,Nasze Zdrowie'',
  • Izabela Wałęga - Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Starachowicach.

Nowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych (od lewej - Lucyna Młynek, Izabela Wałęga, Krystyna Pytel, Alicja Czarnecka i Krzysztof Korpik).

W większości jest on niezmienny. Jedyna zmiana dotyczy zmarłej w tym roku Zofii Kolędy, reprezentującej Starachowickie Stowarzyszenie Niepełnosprawni Plus, którą zastąpiła prezes stowarzyszenia Alicja Czarnecka.

Pierwsze posiedzenie nowej Rady, z udziałem członka Zarządu Powiatu Stanisława Wojtana, odbyło się 8 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Rada spośród swoich członków wybrała przewodniczącą, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady.

Przewodniczącą została ponownie Krystyna Pytel reprezentująca Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze". Wiceprzewodniczącym został Krzysztof Korpik ze starachowickiej Fundacji Nasze Zdrowie, zaś sekretarzem ponownie Izabela Wałęga – szefowa starachowickiego koła Polskiego Związku Niewidomych.

Oprócz wspomnianych już osób, w gremium zasiada również Lucyna Młynek – szefowa starachowickiego klubu Amazonek.

Choć Rada  jest przede wszystkim ciałem doradczym i opiniującym, ma duży wpływ na kierunek działań Zarządu Powiatu w obszarze pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych.