Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 29 sierpnia 2023 09:28

Do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie tegorocznej Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. To wyróżnienie dla osób i instytucji za bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. W tym roku zostanie ono wręczone w czterech kategoriach: „Instytucja”, „Organizacja pozarządowa”, „Wydarzenie/akcja” oraz „Osoba fizyczna”. Szczegóły poniżej. 

Uprawnionym do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja zamieszkująca lub mająca swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Nominacje mogą również przedstawiać członkowie Kapituły nagrody w stosunku do reprezentowanych przez siebie instytucji (w takim przypadku wyłącza się ich z głosowania w tej kategorii).

Przy ocenie nominacji uwzględnia się następujące kryteria:

  • zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka,
  • dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka,
  • oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki, oraz możliwość ich implementacji w środowiskach lokalnych,
  • działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży,
  • działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.

Szczegóły TUTAJ.