Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 16 maja 2024 12:32

Młodzież z naszych szkół ponadpodstawowych poznaje historię górniczą Starachowic. Właśnie ruszył projekt „Młodzież SZYBuje”, realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach w ramach obchodów 400 –lecia Wierzbnika. 16 maja odbyły się pierwsze wykłady z udziałem uczniów I LO i ZSZ nr 2 w Starachowicach. W planach jest także mobilny spacer historyczny i konkurs literacki na fragment pamiętnika „Dzień z życia górnika”. 

- Chciałyśmy wypromować literaturę regionalną, umożliwić czytelnikom jak najszerszy dostęp do regionaliów, które znajdują się w bibliotece – tak o genezie projektu mówiła jedna z jego współautorek - kierownik czytelni MBP Monika Telka, która stworzyła go wspólnie ze swoją współpracowniczką - Beatą Kusiak. 

Autorki projektu: od lewej Beata Kusiak i Monika Telka 

Jak podkreślała dyrektor MBP Jolanta Sopińska, jest to kolejna inicjatywa podejmowana przez bibliotekę w ramach obchodów 400-lecia Wierzbnika, propagująca historię miasta.

Warsztaty z młodzieżą poprzedziła konferencja z udziałem realizatorów i partnerów projektu

Odbiorcami projektu jest młodzież szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie. Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na 4 etapy. Pierwszy to cykl wykładów historycznych i dotyczących literatury regionalnej, który ruszył już w czwartek.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie I LO oraz ZSZ nr 2 w Starachowicach, a już niebawem z prowadzącym je Oskarem Gruszczyńskim spotka się młodzież ZSZ nr 3 w Starachowicach. 
W drugim etapie powstanie mobilny spacer historyczny, dostępny dla wszystkich, w aplikacji Action Truck utrwalający górniczą przeszłość miasta. 
W trzecim etapie młodzież zwiedzi wystawę stałą dotyczącą górnictwa starachowickiego w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. 
Na koniec twórcza aktywizacja młodych – konkurs literacki na fragment pamiętnika „Dzień z życia górnika”, w oparciu o literaturę regionalną. 
Projekt zakończy się w czerwcu br. W jego realizacji bierze udział Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, a także Andrzej Cygan – starachowicki wolontariusz i regionalista, związany przez lata z PTTK w Starachowicach, który wspomógł tym razem bibliotekarzy wiedzą o umiejscowieniu kopalń. 
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.