Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 23 maja 2024 15:55

Gaszą pożary, pomagają ofiarom wypadków, usuwają skutki wichur. Ryzykują życie aby ratować innych. 23 maja br. swoje święto obchodzili strażacy z naszego powiatu. Były medale, awanse i odznaczenia, a w tym wszystkim towarzyszył pożarnikom starosta Piotr Babicki. 

- Żaden awans czy odznaczenie nie jest wystarczającym podziękowaniem za Waszą służbę i poświęcenie– mówił starosta Piotr Babicki, który dziękował strażakom w imieniu wszystkich samorządowców.

- To Wy, jako pierwsi spieszycie na pomoc nie bacząc na własne bezpieczeństwo. Ludzie godni zaufania, których podziwiamy za odwagę i bohaterstwo – mówił starosta, doceniając ich działania i zapewniając o wsparciu ze strony samorządów.

- Oby służba przynosiła Wam wiele radości, a święty Florian miał Was zawsze w swojej opiece – życzył strażakom.

Słowa uznania płynęły też od zwierzchników. St. bryg. Marcin Machowski, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podkreślał wysokie kwalifikacje.

- Państwowa Straż Pożarna w Starachowicach jest jedną z najlepszych jednostek w województwie, a nawet i kraju, której specjalnością jest ratownictwo wodne. Dzisiaj strażacka służba nie sprowadza się tylko do gaszenia pożarów. Liczba zagrożeń jest znacznie dłuższa. Wiem, że Państwowa Straż Pożarna w Starachowicach jest do tego dobrze przygotowana – mówił zastępca komendanta wojewódzkiego.

Dowodem uznania były medale i odznaczenia wręczone podczas uroczystego apelu, jaki odbył się tradycyjnie na placu przy komendzie powiatowej PSP w Starachowicach.

W tym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” aspirantowi sztabowemu Andrzejowi Basiakowi.

Brązową odznaką zostali odznaczeni:

  • ogniomistrz Adrian Ziewiec
  • ogniomistrz Piotr Miernikiewicz

Odznaka św. Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej powędrowała to druha Henryka Ciorocha.

Prezydium Zarządu Głównego ZW OSP RP nadało Medal honorowy im. Bolesława Chomicza druhowi Zygmuntowi Ferce .

Były także Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Złoty otrzymał młodszy brygadier Jarosław Sobczaka, natomiast brązowy trafił do ogniomistrza Mateusza Filipczaka.

Na stopień młodszego brygadiera awansowali:

  • starszy kapitan Konrad Dąbrowski
  • starszy kapitan Piotr Mergalski
  • starszy kapitan. Jarosław Sobczak.

Starszy aspirant. Mirosław Dyk awansował na aspiranta sztabowego. Stopień starszego aspiranta otrzymał aspirant Daniel Pożoga, zaś aspirantem został dotychczasowi młodszy aspirant Krzysztof Kołodziejczyk.

Były także awanse podoficerskie.

Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

  • ogniomistrz Piotr Fortuna
  • ogniomistrz Grzegorz Piętak
  • ogniomistrz Karol Sławek

Na ogniomistrzów natomiast awansowali młodsi ogniomistrzowie Krzysztof Chudak i Dawid Spadło.

Raz jeszcze gratulujemy!