Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 24 maja 2024 14:41

29 maja br. (środa) odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach i będzie transmitowane na stronie esesja.pl. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, a ich porządek prezentujemy poniżej. 

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Starachowicach 

29 maja, godz. 9.00


1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach,
b) zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
c) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2024 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029.
4. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki za 2023 rok i planowanych działaniach na 2024 rok.
5. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.