Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 14 czerwca 2024 16:14

Powiat pozyskał 144 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D). Pieniądze posłużą na zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Pawłów. 

Podpisanie umowy odbyło się 14 czerwca br. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Dokument sygnowali podpisami: starosta Piotr Babicki i wicestarosta Małgorzata Galas – Bąba, a z ramienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Andrzej Michalski – dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON.
Powiat otrzymał 144 tys. zł dofinansowania na zakup specjalnego mikrobusa dla gminy Pawłów w celu likwidacji barier transportowych. Samochód ma służyć do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dotychczasowe auto miało 16 lat, było mocno wyeksploatowane i wymagało napraw, co utrudniało sprawny transport mieszkańców.
Z pomocą środków pozyskanych przez Powiat, gmina będzie mogła zakupić nowe. To kolejny krok naprzód w dążeniu do poprawy jakości życia naszych mieszkańców.