24°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1007 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
24 °C 29 °C 30 °C 29 °C 26 °C
14 °C 16 °C 18 °C 17 °C 17 °C
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 12:03

Mamy nowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Został nim st. kpt. mgr inż. Sławomir Zięba, dotychczasowy zastępca komendanta. Zastąpił na stanowisku st. bryg. mgr inż. Wiesława Ungiera, który z końcem lipca br. przeszedł na zasłużoną emeryturę.


piątek, 31 lipca 2020 14:35

31 lipca 2020r. Starosta Starachowicki ogłosił I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez samorząd powiatu starachowickiego fundacjom  i organizacjom pozarządowym w 2020 roku.


czwartek, 30 lipca 2020 16:05

30 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyły się konkursy na dyrektorów Zespołów Szkół Zawodowych nr: 1 i 3 w Starachowicach. W obu przypadkach komisje dokonały rozstrzygnięć. W przypadku ZSZ nr 1 wybrano Panią Monikę Wójcik, dotychczasowego dyrektora tej szkoły, a w przypadku ZSZ nr 3 - Panią Dorotę Lenart – dotychczasowego zastępcę dyrektora w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach. Obie Panie zostaną rekomendowane Zarządowi Powiatu, który dokonana ostatecznego wyboru.


czwartek, 30 lipca 2020 09:40

1 sierpnia br. o godz. 17.00 na terenie całego województwa świętokrzyskiego przeprowadzony zostanie trening wojewódzki systemu alarmowania ludności, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowania. Ma on na celu praktyczne sprawdzenie uruchamiania i działania syren alarmowych, a jednocześnie upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 


piątek, 24 lipca 2020 09:10

Powiat pozyskał blisko 300 tys. zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. W ramach tych środków zakupionych zostanie m.in. 86 laptopów w związku z potrzebą zdalnego kształcenia, 6 oprogramowań dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, środki ochrony indywidualnej dla rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych w powiecie.


piątek, 24 lipca 2020 09:08

Powiat otrzymał ponad 74 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na przyznanie gratyfikacji pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii koronawirusa.


środa, 22 lipca 2020 14:39

Zarząd Powiatu w Starachowicach rozstrzygnął konkurs na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Nowym szefem jednostki zostanie Andrzej Klimczak, dotychczasowy dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Obowiązki obejmie z dniem 3 sierpnia br.


czwartek, 16 lipca 2020 17:38

Dyrekcja lecznicy przedstawiła Plan Transformacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, który od 16 marca br. - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - pełnił funkcję szpitala jednoimiennego. O tym, jak będzie wyglądać powrót szpitala do normalności mówili dzisiaj (16 lipca br.) na konferencji prasowej: starosta Piotr Babicki, członek Zarządu Powiatu Robert Sowula oraz Grzegorz Kaleta, dyrektor PZOZ w Starachowicach.


poniedziałek, 13 lipca 2020 15:32

Powiat pozyskał blisko 500 tys. zł dofinansowania na remont i modernizację obiektów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozwolą na adaptację jednego z budynków na potrzeby rehabilitacji i zaplecza socjalno – biurowego. Powstanie tam duża pracownia rehabilitacji, zarówno dla pracowników PZAZ, jak i klientów zewnętrznych.


czwartek, 9 lipca 2020 08:09

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach rozpoczęła rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania na nowy rok szkolny 2020/2021. Oferta skierowana jest głównie do osób, mających problemy z nauką, które nie radzą z nią sobie w normalnym trybie nauczania. Zgłaszać mogą się również młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły na stronach: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/rekrutacja-ohp-2020-2021/,

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/osrodek-szkolenia-i-wychowania-2/.