Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 4 grudnia 2023 09:29

Ruszył nabór do kolejnej edycji programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Mieszkasz na terenie powiatu starachowickiego? Jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności? Jeśli tak, możesz ubiegać się o asystenta, który będzie cię wspierał w czynnościach dnia codziennego. Termin składania wniosków mija 15 grudnia br.


wtorek, 28 listopada 2023 10:38

Uwaga kierowcy! 29 listopada br. (środa) zamknięta zostanie dla ruchu ulica Radomska w Starachowicach, a właściwie jej fragment, w miejscu budowanego wiaduktu. Na szczęście tylko na jeden dzień, w godz. od 7.00 do 19.00, jak zgłosił Wykonawca. Dojazd do posesji i firm na tym obszarze ma być jednak zapewniony. Szczegóły poniżej, wraz  z projektem tymczasowej organizacji ruchu. 


poniedziałek, 27 listopada 2023 10:15

29 listopada br. (środa) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.
Poniżej publikujemy porządek obrad. 


czwartek, 23 listopada 2023 14:27

Zarząd Powiatu w Starachowicach zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r. Szczegóły w załączonej poniżej uchwale. 


czwartek, 23 listopada 2023 14:00

Wygodniejsze niż list polecony, szybsze niż tradycyjna poczta, bezpieczniejsze niż e-mail. E-doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy będą mogli korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń korespondencji, prawnie równoważnej tradycyjnej przesyłce poleconej. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek posiadania adresu i prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-doręczeń.


środa, 8 listopada 2023 11:43

Powiat Starachowicki zamierza przeprowadzić postępowanie na udzielenie zamówienia na  świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej. 


środa, 8 listopada 2023 11:19

Starosta Starachowicki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Starachowickiego” (tzw. planu transportowego) w związku z jego aktualizacją. Dokument jest wyłożony w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Udostępniamy go również w wersji elektronicznej na naszych stronach internetowych, zarówno Biuletynu Informacji Publicznej, jak i poniżej tego artykułu. Opinie oraz uwagi można zgłaszać pisemnie do 29 listopada br. Szczegóły w ogłoszeniu. 


środa, 8 listopada 2023 08:53

Uwaga kierowcy! Od 13 listopada do 13 grudnia br. zamknięty będzie dla ruchu odcinek drogi powiatowej 0618T - od skrzyżowania z drogą w kierunku Lipia do skrzyżowania z drogą Starachowice - Lubienia. Dojazd do willi Rosochacz oraz obiektów zlokalizowanych w tym rejonie, odbywać się będzie od strony ulicy Leśnej w Starachowicach. Zamknięcie związane jest z realizacją zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna –  ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna i nr 0618 T Lipie – Henryk „Szyb” w ramach postępowania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”, dofinansowanego z Polskiego ładu. Przepraszamy za utrudnienia. 

 


wtorek, 7 listopada 2023 13:49

Zarząd Powiatu w Starachowicach powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r. Szczegóły w uchwale zamieszczonej poniżej. 


poniedziałek, 6 listopada 2023 12:46

Publikujemy informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”