Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 1 września 2023 14:07

Sześciu nauczycieli ze szkół, prowadzonych przez Powiat Starachowicki, odebrało 31 sierpnia br. akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Są to pedagodzy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach. 


piątek, 21 lipca 2023 10:43

20 lipca opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie. Uczniowie mają czas do 27 lipca, żeby potwierdzić wolę przyjęcia. Listy przyjętych poznamy już 28 lipca br. 


środa, 28 czerwca 2023 07:30

4 szkoły, tysiące uczniów, 254 wyjazdy i ponad 6300 godzin dodatkowych zajęć – tak w dużym skrócie przedstawia się projekt „Dziś uczeń jutro student”, jaki będzie realizowany przez nasz Powiat przez najbliższe 4 lata w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 8 Działanie 08.03 Wysoka Jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej. Jego liderem jest Politechnika Świętokrzyska, a partnerami Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 12 powiatów województwa świętokrzyskiego, w tym również Powiat Starachowicki, czego dowodzi umowa podpisana 27 czerwca br. z władzami uczelni. 


piątek, 23 czerwca 2023 13:32

Wymiana zasobów, wspólne badania i publikacje. Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach nawiązał współpracę  w obszarze naukowo-dydaktycznym z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wspólnie chcą przygotowywać projekty, ubiegać się o ich dofinansowanie i publikować wyniki prac naukowych.


piątek, 23 czerwca 2023 12:36

I znów minął kolejny rok szkolny, rok pełen wyzwań i wytężonej pracy dla Uczniów, Nauczycieli oraz Rodziców. 23 czerwca uczniowie po raz ostatni poszli do szkół, aby odebrać swoje świadectwa. Starosta Piotr Ambroszczyk towarzyszył w tym dniu społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach. 


piątek, 9 czerwca 2023 10:00

19 czerwca br. na terenie Archeoparku Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbędzie się kolejna edycja Festynu Ekologicznego „Zaginiony świat naszej Ziemi”, tym razem pod hasłem „Pełzacz – leśny opiekun drzew”. Można będzie poznać biologię tych ptaków, behawior oraz znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka. Dzięki takiej formie edukacji ekologicznej nasi najmłodsi wychowankowie stają się aktywnymi działaczami ochrony przyrody w regionie.


środa, 7 czerwca 2023 08:29

Powiat Starachowicki w 2023 roku otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 36 000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.


środa, 7 czerwca 2023 08:19

Czy klimat miasta można „poprawić”? Czym jest plantacyjna „gorączka złota”? Jakie są globalne zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi? Czy tracimy lód pod nogami? Odpowiedź na te i inne pytania uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, uczestniczący w projekcie „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”, realizowanym  przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Podsumowanie działań odbyło się 6 czerwca, podczas spotkania z udziałem przedstawicielek uczelni i władz powiatowych.


czwartek, 1 czerwca 2023 10:48

Dzisiaj Dzień Dziecka. W świecie pełnym możliwości i szybkich zmian, coraz więcej rodziców zastanawia się, jak wychować dziecko, które poradzi sobie w życiu zawodowym i osobistym. Przedsiębiorczość to cecha, która może znacznie ułatwić funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.  Jak więc wychować przedsiębiorcze dziecko? W jakie kompetencje warto je wyposażyć? Sprawdźcie co radzą specjaliści z programu Bankowcy dla Edukacji.


środa, 26 kwietnia 2023 14:55

Ananas berżenicki, kronselka, kosztela, malinowa oberlandzka i oliwka żółta czyli tzw. papierówka – to stare odmiany jabłoni, które pojawią się mini sadzie, jaki powstanie niebawem przy III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Grupa uczennic z tamtejszej szkoły wzięła udział w projekcie Fundacji Banku Ochrony Środowiska i zdobyła fundusze na założenie tradycyjnego sadu. Jesteście ciekawi, jak będzie wyglądać?