7°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1006 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7 °C 3 °C 8 °C 10 °C 13 °C
-1 °C -3 °C -2 °C -1 °C 6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 16 grudnia 2022 10:55

W związku ze wzrostem ryzyka bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia wirusa HPAI (wysoce zjadliwej grypy ptaków) do gospodarstw, w których utrzymuje się drób, Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i powiadamiania o znalezionych padłych lub konających dzikich ptakach czy masowych padnięciach ptaków.  Poniżej publikujemy w całości komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wraz z informacjami na temat choroby.


środa, 14 grudnia 2022 08:41

Zarząd Powiatu w Starachowicach powołał Komisję Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
Szczegóły w uchwale załączonej poniżej.


środa, 7 grudnia 2022 09:22

Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanym przez Powiat Starachowicki.


wtorek, 6 grudnia 2022 15:26

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ponownie ogłosił przetarg na realizację zadania pn. "Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach". Oferty należy składać drogą elektroniczną, za pośrednitwem strony https://miniportal.uzp.gov.pl/ do 21 grudnia br. godz. 9.00. Zachęcamy do aplikowania. 


środa, 30 listopada 2022 13:06

Zarząd Powiatu w Starachowicach zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. Szczegóły w uchwale, załączonej poniżej.


środa, 30 listopada 2022 10:20

Jesteś osobą niepełnosprawną i ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjść na zewnątrz? Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka, a przy tym nie ukończyłeś jeszcze 65 roku życia? Jeśli tak, PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.


piątek, 25 listopada 2022 09:13

30 listopada br. rozpocznie się nabór uzupełniający do projektu „Reaktywacja”, realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach. Jeśli osobą bezrobotną i szukasz pracy, lub prowadzić mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i myślisz o zatrudnieniu bezrobotnego, to coś dla ciebie. Szczegóły poniżej.


wtorek, 22 listopada 2022 14:36

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.


piątek, 18 listopada 2022 09:30

Dzieci podczas zajęć biologii i chemiiDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli gmin, przedszkoli, szkół, stowarzyszeń i firm z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego, zainteresowanych realizacją projektów edukacyjnych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbędzie się ono 24 listopada 2022 r. w godz. 11.00 – 12.30. Szczegóły poniżej. 


piątek, 18 listopada 2022 08:47

Uwaga przedsiębiorcy! Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli nie macie go jeszcze, załóżcie go dziś!