Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 20 października 2022 13:16

Starosta Starachowicki ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. Termin składania zgłoszeń upływa 27 października br.


czwartek, 20 października 2022 13:10

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.” Szczegóły w załączniku.


czwartek, 20 października 2022 12:53

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim, stanowiącego element projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim.


czwartek, 20 października 2022 09:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r.


czwartek, 20 października 2022 08:13

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. 


poniedziałek, 17 października 2022 13:57

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!


poniedziałek, 17 października 2022 10:09

W piątek, 14. października br., Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk odebrał w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego symboliczny czek na 100 mln zł. Powiat Starachowicki, Miasto Starachowice i Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” wspólnie aplikowały o środki w ramach V Edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. 


poniedziałek, 17 października 2022 09:56

W dniu 13.10.2022 r. odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej organizowane przez Starostę Starachowickiego Piotra Ambroszczyka i Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka. Spośród zaproszonych gości uroczystość uświetniła Pani Poseł na Sejm RP - Agata Wojtyszek, przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Krzysztof Jabłoński – starszy wizytator i Sławomir Jama – wizytator oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu, Prezydenta miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i miasta Starachowice, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.


poniedziałek, 17 października 2022 09:22

W środę 12 października br., na wycieczkę integracyjno – krajoznawczą po Powiecie Starachowickim wybrali się uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób i byli to uczestnicy projektu wraz z rodzinami. 


poniedziałek, 17 października 2022 09:10
fot. UG Mirzec

12 października odbyło się otwarte spotkanie, w którym uczestniczyli starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Klimczak, dyrektor PZOZ w Starachowicach Milena Witczak, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy Mirzec. Tematem spotkania były zagadnienia związane z opieką zdrowotną, szkolnictwem zawodowym oraz drogami.