-1°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1023 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
1 °C 0 °C 0 °C 2 °C 5 °C
-4 °C -3 °C -5 °C -6 °C -1 °C
wtorek, 28 sierpnia 2018 09:59

Starosta Powiatu Starachowickiego Danuta Krępa i Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach zapraszają dzieci i młodzież z terenu powiatu starachowickiego na festyn na zakończenie wakacji pod hasłem „Wakacje już za rok”. Impreza odbędzie się w poniedziałek, 3 września, w godz. 17.30 – 19.30 na placu „Pod Skałkami” przy al. Armii Krajowej w Starachowicach.


poniedziałek, 27 sierpnia 2018 14:33

Za nami kolejne już Dożynki Powiatowo - Gminne. Tym razem odbyły się one w Mircu i mimo deszczowej pogody zgromadziły mnóstwo rolników z całego powiatu. Starosta Danuta Krępa wspólnie z wójtem Gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem podziękowała im za wysiłek i ciężką pracę, życząc by dalej przynosiły one efekty.

Barwny korowód z centrum Mirca do kościoła pw. Świętego Leonarda rozpoczął w tym roku Święto Plonów w naszym powiecie. Można było zobaczyć tam władze, przedstawicieli zespołów ludowych, grup śpiewaczych, a przede wszystkim rolników, którzy przyjechali by podziękować za plony i ukończenie żniw.

Byli oni witani przez gospodarzy uroczystości: starostę Danutę Krępę i wójta Gminy Mirosława Seweryna którzy podczas mszy świętej dokonali symbolicznego podziału chleba, zobowiązując się przy tym, że będą robić to sprawiedliwie.


Po uroczystej mszy świętej, dożynkowy korowód przemaszerował pod scenę,
gdzie odbyło się tradycyjne ośpiewanie wieńca dożynkowego,


a po nim powitanie gości przez gospodarzy. Starosta Danuta Krępa dziękowała rolnikom na ich codzienny trud i ciężką pracę, a także za chleb, który każdego dnia gości na polskich stołach. Tym chlebem, jak podkreślała, karmiony jest cały Naród.

- To dzięki rolnikom ostała się nasza Ojczyzna. To właśnie rolnicy walczyli, pomagali i stawali na wysokości zadania, zawsze gdy była taka potrzeba – mówiła starosta, przypominając słowa świętego Jana Pawła II o spracowanych dłoniach polskich rolników i zapewniając o swoim ogromnym szacunku dla ich wysiłku i ciężkiej pracy.
Słowa do gospodarzy kierowali też goście, obecni podczas uroczystości m.in. wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski, a także przedstawiciele jednostek i instytucji rolniczych. Impreza była doskonałą okazją do wręczenia nagród zwycięzcom konkursu pn. „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”, organizowanego od lat z inicjatywy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. Ma on na celu wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw województwie świętokrzyskim. W tym roku komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Starosty, przyznała I nagrodę zagrodzie państwa Zofii i Kazimierza Derlatków z miejscowości Jagodne w gm. Mirzec. II miejsce zajęło gospodarstwo państwa Lucji i Jana Grudniewskich z Rudnika w gm. Brody, natomiast trzecie – Państwa Aleksandry i Wojciecha Sepiołów z Jadownik w gm. Pawłów. Nagrody wręczała zwycięzcom starosta Danuta Krepa wspólnie z wójtem Gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem, a także przewodniczącymi Rady Powiatu i Rady Gminy w Mircu: Tomaszem Margulą oraz Agnieszką Idzik – Napiórkowską.

Nagrodzono również laureatów XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo Rolne”, organizowanego przez KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Państwową Inspekcją Pracy. Tutaj nagrody odebrali gospodarze z Osin, gm. Mirzec, Brzezia , gm. Pawłów i Ambrożowa, gm. Pawłów.

Część artystyczną dożynek wypełniły występy zespołów ludowych oraz śpiewaczych z poszczególnych gmin.Były również występy dzieci i młodzieży z gminy Mirzec. Specjalnie dla najmłodszych na scenie pojawili się aktorzy z Krakowa, którzy przyjechali tu z teatrzykiem. Było także Spotkanie z Balladą w Kopydłowie, a bliżej wieczoru występy zespołów: Mejk i Baciary. Na koniec goście mogli trochę potańczyć. Zagrzewał ich mocno do tego zespół Sejm.


poniedziałek, 27 sierpnia 2018 10:36

30 sierpnia br. (czwartek) na sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, a ich porządek prezentujemy poniżej.


PORZĄDEK OBRAD XLVII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH
W DNIU 30 - SIERPNIA - 2018 ROKU

 

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Informacja na temat działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach.
 4. Informacja z działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Powiatowego Zespołu Doradczego w Starachowicach.
 5. Informacja z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa w 2017 roku przez oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Starachowicach.
 6. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Starachowicach.
 7. Informacja z działalności Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach.
 8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Brody na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej,
 2. wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Wąchock na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych,
 3. wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Bursy przy ul. Radomskiej 72,
 4. zmiany Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Powiatu w Starachowicach
  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2018 r.,
 5. emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 6. zmiany Uchwały Nr XXXIV/256/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
 7. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
 8. wyrażenia woli prowadzenia Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, jako wspólnej instytucji kultury Powiatu Starachowickiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 9. zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2018 rok,
 10. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 - 2028.
 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu za I półrocze 2018 roku.
 2. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Ustalenia terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
 7. Zakończenie obrad.
 

poniedziałek, 27 sierpnia 2018 09:28

Wiele dzieje się w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie Starachowickim. Jest to możliwe dzięki wsparciu z funduszy zewnętrznych, zwłaszcza rządowych. Przykładem  tego jest choćby świeżo przebudowana droga nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy -Krupów – Trębowiec  Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego, którą wizytowała w zeszłym tygodniu starosta Danuta Krępa wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem i wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury – w większości to z tych funduszy przebudowywane i rozbudowywane są w tym roku drogi powiatowe w naszym powiecie. Część z nich dobiega już końca, a inne dopiero będą się rozpoczynać.

Gmina Mirzec

W gminie Mirzec zakończyła się przebudowana drogi nr 0570 T Osiny – Mokre Niwy -Krupów – Trębowiec  Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego, dofinansowana z PRGiPID, na którą pieniądze wydatkowane były też w zeszłym roku. Wówczas przebudowana została trasa na odcinku ok. 1,7 km, gdzie wymieniona została nawierzchnia, wykonano pobocza, chodniki z kostki brukowej i umocnione rowy. W tym roku prace kontynuowane były na długości 350 mb., gdzie również pojawiła się nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy do posesji, rowy oraz pobocza.

To właśnie tę inwestycję wizytowała w zeszłym tygodniu starosta Danuta Krępa, której towarzyszyli: poseł Krzysztof Lipiec, wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Gmina, jak ma to miejsce zazwyczaj, partycypowała w kosztach z Powiatem.


 

Podobnie, jak w przebudowie drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka, która z kolei  realizowana jest w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Prace prowadzone są na odcinku  o długości 3367 mb. Ich zakończenie planowane jest na 15 stycznia 2019 r. , a łączna wartość robót wynosi ponad 4 mln zł. W tym roku wykonane zostaną prace za niewiele ponad 1 mln zł, a w roku następnym za niespełna 3 mln zł.
Powiat otrzymał też wsparcie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury na przebudowę drogi powiatowej nr 0559T Jagodne – Gadka, w wysokości 80 proc. całości kosztów tj. 2mln 560 tys. zł.
- Jesteśmy już po drugim  przetargu. Udało się wyłonić wykonawcę. Będzie to firma Drogomex z Pruszkowa, z którą pod koniec sierpnia podpisana zostanie umowa – poinformowała starosta Danuta Krępa.

Realizacja tej inwestycji potrwać by miała do końca maja 2019 r. Nie jest to jednak jedyna gmina w Powiecie Starachowickim, gdzie inwestowane są środki w poprawę infrastruktury drogowej.

Gmina Brody

Kolejnym takim przykładem jest Gmina Brody, gdzie w ciągu 2 lat zainwestowano blisko 12 mln zł w rozbudowę drogi powiatowej nr 0625 T Krynki –Brody. Połowa tych środków podchodziła z PRGiPID, natomiast na drugą Powiat złożył się z Gminą. Zdaniem starosty Danuty Krepy, wykonanie tej inwestycji podniesie funkcjonalność i bezpieczeństwo, a dodatkowo przyciągnie nad zalew więcej turystów.
Wspólnymi siłami Powiatu i Gminy przebudowany ma zostać blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Adamowie, od ul. Kościelnej do Trojaka. Póki co jednak nie udało się jeszcze znaleźć wykonawcy.

Gmina Pawłów

Tymczasem w Gminie Pawłów zakończyła się inwestycja w Jaźwinach, współfinansowana przez Powiat i Gminę, warta 800 tys. zł. Budowany jest również chodnik i odwodnienie na drodze powiatowej nr 0612 T  Rzepin – Dąbrowa w miejscowościach: Rzepin Pierwszy i Dąbrowa. To też inwestycja realizowana wspólnie z powiatem.
- Tych inwestycji jest wiele. Gdyby nie rządowe środki, trudno byłoby je realizować – mówi starosta, zapewniając że latach kolejnych władze będą starały się dalej poprawiać bezpieczeństwo w powiecie.
Będzie ku temu okazja, gdyż jak przypomniał poseł Krzysztof Lipiec, do końca 2018 r., rząd zapowiedział wyasygnowanie 5 mld zł na wsparcie infrastruktury drogowej i zadań realizowanych przez samorządy w ramach nowego programu, zapowiedzianego w ramach tzw. Piątki Morawieckiego. A od 1 września można będzie składać już wnioski do kolejnej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Zdaniem wójta Mirosława Seweryna, skorzysta z tego i Powiat i Gmina, aby poprawiać infrastrukturę na drogach.

Gmina Starachowice

Nie można też zapominać o tym, co dzieje się w Gminie Starachowice, przy wsparciu środków Powiatu tj. budowie ronda u zbiegu ulicy Radomskiej i Batalionów Chłopskich, która niebawem dobiegnie końca. Finansowanie tej inwestycji podzielone zostało między trzy samorządy: województwo, powiat i miasto.

Z punktu widzenia mieszkańców, ale też bezpieczeństwa na drodze oraz poprawy komunikacji, jest ona niezmiernie ważna, zwłaszcza w połączeniu z inwestycją zakończoną przez Powiat w tym roku  tj. nowo wybudowanym rondem u zbiegu ulicy Szkolnej oraz Iglastej w Starachowicach. W ocenie starosty Danuty Krępy, znacznie poprawi to ruch w tej części miasta, choć – nie rozwiąże do końca problemów z komunikacją. Mogłaby go uczynić jedynie budowa przejścia nad torami kolejowymi, ale opcja w formule zaprojektuj – wybuduj okazała się zbyt kosztowna.
- Dlatego najpierw będziemy musieli ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, a dopiero potem na budowę wiaduktu – tłumaczy starosta, zapewniając że jest to kluczowa inwestycja dla Starachowic, która usprawniłaby komunikację na wiele lat.

Wsparcie dla działań w zakresie tej inwestycji zapowiedział już  poseł Krzysztof Lipiec.


piątek, 24 sierpnia 2018 15:26

Wystawa poświęcona 3. Legendzie STAR-a zagościła czasowo w starachowickiej galerii Galardia. Można zobaczyć tam zdjęcia z historycznych już rajdów STAR-a, jakie odbywały się u nas w latach 70-tych, udostępnione przez mieszkańców powiatu, - świadków tamtejszych wydarzeń, ale i fotografie z ubiegłorocznej edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych, organizowanego przez Powiat Starachowicki. Jest to zarazem zapowiedź 4. Legendy STAR-a, jaka odbywać się będzie 1 oraz 2 września br. w mateczniku STAR-a - w Starachowicach.


wtorek, 21 sierpnia 2018 09:45

Władze powiatu uczestniczyły w jubileuszu 25–lecia Juniors Band Starachowice, któremu przewodzi niezmiennie Mirosław Gęborek. Bez wątpienia było to jedno z większych, jeśli nie największe wydarzenie muzyczne tego roku w Starachowicach. Zgromadziło ono pod Wielkim Piecem tłumy sympatyków zespołu i miłośników jazzu.


wtorek, 21 sierpnia 2018 09:35

Pamięci bohaterów, poległych w wojnie polsko – bolszewickiej poświęcone były uroczystości, jakie odbyły się w Ambrożowie 18 sierpnia z inicjatywy Rycerzy Kolumna, którym patronowała starosta Danuta Krępa. Przy wsparciu Gminy odnowiono tam pomnik, który przetrwał dwie okupacje.

Na kilkumetrowym cokole znajduje się krzyż, pod nim wizerunek marszałka i napis „Padli na polu chwały odpierając od granic państwa polskiego pod wodzą J. Piłsudskiego nawałę bolszewicką w 1920 r.” Mowa o 26 mieszkańcach gminy Pawłów, uczestnikach wojny polsko –bolszewickiej, którzy polegli za wolną Polskę. To właśnie ich bohaterstwo i niezłomną postawę upamiętniać miał pomnik, wzniesiony tu jeszcze w latach dwudziestych, który przetrwał dwie okupacje, a który teraz doczekał się renowacji. To właśnie przy nim, z inicjatywy Rycerzy Kolumna, 18 sierpnia br. odbyły się  uroczystości poświęcone pamięci  żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej. Rozpoczął je apel poległych oraz złożenie wiązanek pod tymże pomnikiem, z udziałem przedstawicieli władz , w tym m.in. starosty Danuty Krępy.
Podkreślała ona w swym wystąpieniu, że dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.

- Musimy jednak pamiętać, że niepodległość nie została nam dana na zawsze, że trzeba o nią zabiegać i o nią dbać – mówiła starosta, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, w których podkreślał., że "Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego".

- Zadbajmy o to aby była wykorzystywana właściwie, w służbie Ojczyźnie – apelowała starosta.
O bohaterskiej postawie mieszkańców mówił też poseł Krzysztof Lipiec, który dziękował całej gminnej społeczności za uchronienie pomnika.

-To piękne świadectwo przywiązania do największych wartości – mówił poseł, cytując w ślad za marszałkiem J. Piłsudskim, że naród który nie pamięta o przeszłości, nie jest wart teraźniejszości i nie zasługuje na przyszłość.
- Jesteśmy tu po to, aby dać świadectwo i zamanifestować światu, że jako Polska zasługujemy na przyszłość – mówił do zgromadzonych poseł.
Za ofiarę i trud kilku pokoleń Polaków dziękował też wójt gminy Pawłów, Marek Wojtas, mówiąc o bohaterach bezimiennych, ale też znanych z imienia i nazwiska, lecz nie wspomnianych w podręcznikach historii.

To również dla nich była ta uroczystość. Po krótkiej modlitwie za poległych żołnierzy odbyła się msza święta polowa , poświęcona 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz poległym w 1920 r. żołnierzom, mieszkańcom gm. Pawłów.


Całość zwieńczył montaż słowno – muzyczny w wykonaniu Rycerzy Kolumna.

 


piątek, 17 sierpnia 2018 14:18

Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach oraz Fundacja Kukułeczka z początkiem nowego roku szkolnego będą wspólnie realizować projekt „A ku ku: folk’n’roll”, na co pozyskali 8 tys. zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018”.

Projekt będzie realizowany w ramach projektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018 oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt „A ku ku: folk’n’roll” to cykl wspólnych warsztatów muzycznych członków młodzieżowej grupy rockowej z MDK  i zespołu ludowego z Kukułeczki, zakończony koncertem, na którym zostaną zaprezentowane efekty wspólnej pracy obu grup.
Głównymi realizatorami projektu będą przedstawiciele dwóch zespołów rockowych, które działają w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach: White Stripes i Celibat oraz kapela Ludowa Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kukułeczka”.


Foto: MDK Starachowice

Jednym z głównych założeń projektu jest jak największy udział dzieci i młodzieży w jego realizacji, udział  na każdym etapie działań projektowych.
Dzieci i młodzież podczas wspólnych spotkań opracują kilka utworów muzycznych, zajmą się też w dużym stopniu promocją projektu i organizacją koncertu. Grupa zaprezentuje efekty warsztatów podczas ogólnodostępnego, wspólnego koncertu. W koncercie wezmą też udział zaproszeni przez grupę warsztatową znajomi i przyjaciele z placówek: Kukułeczki i MDK.
W ramach projektu odbędzie się spotkanie integracyjne, spięć spotkań warsztatowych, wspólny koncert oraz spotkanie podsumowująco - ewaluacyjne.
-  Planujemy, że podczas kolejnych  warsztatów młodzież opracuje rockowo – folkowo od trzech do pięciu wybranych przez siebie utworów – zapowiadają realizatorski projektu dyrektor MDK Agnieszka Lasek – Piwarska i prezes Fundacji Kukułeczka Marta Blicharz. - Grupa zajmie się też propozycjami promocji projektu i form dotarcia do grup rówieśniczych oraz zaproponuje kształt koncertu finałowego. Podczas spotkań młodzież będzie miała wsparcie profesjonalnych muzyków: instruktorów kapeli ludowej z Kukułeczki oraz instruktora zespołu rockowego z MDK.
Efekty pracy obu grup poznamy podczas koncertu, który odbędzie się w połowie października w Starachowickim Centrum Kultury. Wstęp na koncert „A ku ku: rock’n’roll” będzie bezpłatny, tak że każdy będzie mógł sprawdzić efekty mariażu muzyki rockowej i ludowej.


czwartek, 16 sierpnia 2018 14:40

Władze powiatu uczciły 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej i obchodzone w tym dniu Święto Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie w kościele pw. Wszystkich Świętych i pod pomnikiem Niepodległości w Starachowicach.


wtorek, 14 sierpnia 2018 14:14

Z uwagi na rozpoczynający się remont, od 20 sierpnia br. (poniedziałek) Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach będzie pracował w sali konferencyjnej, na parterze budynku. W trakcie trwania remontu tj. od 20 sierpnia do 30 września br., obsługa interesantów tegoż wydziału będzie odbywać się na parterze.