Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust 1 pkt 4
 • Wykaz pojazdów zawierający markę, typ oraz numer rejestracyjny
 • Kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
 • Kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów powyżej 3,5 tony d.m.c., autobusów, ciągników siodłowych
 • Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia  
 • Pełnomocnictwo opłata 17 zł w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.
   

OPŁATY

 • Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
 • Za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
 • Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
 • Za zmianę wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, opłaty w wysokości 10 zł.
 • Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę 100 zł.
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo.

Konta dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)