Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
poniedziałek, 23 stycznia 2023 09:01

Powiat Starachowicki doceniony przez Województwo za realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy". Podczas gali, jaka odbyła się 16 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej, starosta Piotr Ambroszczyk odebrał podziękowania z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik./Воєвудство відзначило Стараховицький Повіт за реалізацію проекту "Шьвєнтокшисє для України".Під час урочистості,що відбулася 16 січня у Шьвєнтокшискій Філармонії,староста Пьотр Амброщик отримав подяку від маршалка Анджея Бентковського та віце-маршалка Ренати Янік.

Integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa, a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu – to główne cele poniedziałkowej gali, jaka odbyła się w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w Filharmonii Świętokrzyskiej. Przy okazji podziękowano też wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom, zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, które od pierwszych dni po wybuchu wojny wspierają działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. I właśnie w tym gronie znalazł się Powiat Starachowicki, który w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wspiera,  aktywizuje społecznie i zawodowo, a także adaptuje do nowych warunków obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego powiatu po 24 lutym 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym. /Інтеграція громадян України із громадою воєвудства,а також можливість представити культуру та спадщину нашого регіону-ось основні цілі понеділкового гала-концерту,який відбувся в рамках проекту"Шьвєнтокшискє для України"в Філармонії Шьвєнтокшиській.При нагоді також вручено було подяку всім,хто долучився до допомоги біженцям,як приватним особам,так і установам,які з перших днів після початку війни підтримують діяльність з допомоги українським громадянам як у Польщі ,так і в Україні.І саме в цій групі опинився Стараховицький Повіт,який в рамках проекту"Шьвєнтокшискє для України" підтримує,соціально та професійно активізує,а також адаптує до нових умов громадян України,які прибули до нашого повіту після 24 лютого 2022 року в зв'язку з воєнним конфліктом.

A oto co już zostało zrobione: 
•    uruchomienie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie, w którym przyjmują:
 - Sebastian Krupa – specjalista ds. integracji uchodźców, który opracowuje ścieżkę integracyjną 
- Tetiana Doroshenko – tłumaczka ukraińsko – polska .(Jest ono w całości finansowane z projektu)
•    kurs nauki języka polskiego na poziomie podstawowym dla 50 uczestników projektu,
•    krótkie kursy dokształcające dla 46 uczestników z zakresu: fryzjerstwa, stylizacji paznokci, komputera  i obsługi maszyn CNC,
•    możliwość skorzystania z bezpłatnych tłumaczeń przysięgłych dokumentów z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński,
•    możliwość skorzystania z opieki nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną wraz  z wyżywieniem w trakcie korzystania ze wsparcia przez uczestników projektu. 
•    spotkania z psychologami i prawnikiem, 
•    transport na spotkania, warsztaty i do instytucji publicznych,
•    wycieczka integracyjno-krajoznawcza po powiecie starachowickim
•    wyjścia na wydarzenia sportowe i kulturalne , 
•    w okresie świątecznym: pomoc finansowa na zakup żywności, środków higieny osobistej, środków czystości, ubrań itp., warsztaty świąteczne oraz paczki świąteczne dla dzieci z otoczenia uchodźców,

Ось що вже зроблено:
*відкриття Центру Допомоги Біженцям в Старостві,в котрому приймають:
-Себастьян Крупа-фахівець з інтеграції біженців,який розвиває шлях інтеграції.
-Тетяна Дорошенко-українсько польський перекладач.(Це повністю фінансується проектом)
*базовий курс польської мови для 50 учасників проекту,
*короткі навчальні курси для 46 учасників у сфері:перукарське мистецтво,дизайн нігтів,робота з комп'ютером та верстати СNС,
*можливість користання з безкоштовного присяжного перекладу документів з української мови на польську та навпаки,
*можливість користання з догляду за дитиною та особою,яка перебуває на утриманні,разом з харчуванням під час користування підтримкою учасника проекту.
*зустрічі з психологами та юристом,
*транспорт на зустрічі,семінари та до громадських установ,
*інтеграційно-оглядова поїздка по стараховицькому повіті,
*відвідування спортивних та культурних заходів,
*в святковий період: матеріальна допомога на придбання продуктів харчування,засобів особистої гігієни,миючих засобів,одягу тощо, різдвяні майстер-класи, різдвяні пакунки для дітей із середовища біженців,

Na tym oczywiście nie koniec. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023 r.  Nie byłoby to oczywiście możliwe, gdyby nie praca zespołu z Biura Polityki Społecznej i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Koordynatorem projektu jest Agnieszka Filus – kierownik Biura Polityki Społecznej i Zdrowia./Звичайно,на цьому все не закінчується.Проект триватиме до кінця червня 2023 року.
Звісно,це було б неможливо,якби не робота команди Управління Соціальної Політики та Охорони Здоров'я Староства Повітового в Стараховіцах.Координатором проекту є Агнєшка Філюс-керівник Управління Соціальної політики та Охорони Здоров'я.


Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów tego projektu jest Powiat Starachowicki. /Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.