-1°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1024 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
4 °C 5 °C 3 °C 3 °C 2 °C
-2 °C 0 °C 0 °C -1 °C -3 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
czwartek, 21 lipca 2022 17:13

Powiat Starachowicki rozpoczął realizację projektu pn. ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach./Стараховицький Повіт розпочав реалізацію проекту"Шьвєнтокшискє для України"в рамках Регіональної Програми Операційної Воєвудства Шьвєнтокшиского в рр,2014-2020.Проект є реалізований в партнерстві з м.Кєльце і повітами:кєлєцкім,стараховіцкім,скаржискім,влошчовскім,з участю Воєвудського Центру Зайнятості в Кєльцах.Лідером проекту є Регіональний осередок Суспільної Політики в Кєльцах.


W ramach projektu Powiat pozyskał środki w wysokości 2.090.528,00 zł, w ramach, których uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
Celem projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno – kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku 
z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie Województwa Świętokrzyskiego, 
a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia
Dzięki realizacji projektu Powiat Starachowicki będzie mógł objąć wsparciem ok. 200 uchodźców. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023.
Zadania realizowane przez CPU w Powiecie Starachowickim:

 1. Usługa asystenta wspierającego po wytyczeniu ścieżki integracyjnej  (pomoc organizacyjna, w załatwianiu spraw urzędowych, prawnych i.in.),
 2. Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika,
 3. Tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego na język polski,
 4. Tłumacz ukraińsko-polski,
 5. Kurs/nauka języka polskiego - poziom podstawowy,
 6. Porady psychologiczne,
 7. Porady prawne,
 8. Kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie podniesienie kwalifikacji i kompetencji (dokształcające),
 9. Pomoc socjalno-bytowa dla uczestników projektu,
 10. Organizacja dojazdu (transportu) uczestników na spotkania i warsztaty,
 11. Integracja społeczna i kulturalna.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” 
Informacje dot. rekrutacji do projektu można uzyskać w Biurze Polityki i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. Borkowskiego 4, tel. 41 276 09 41, 41 276 09 44, e-mail: swietokrzyskiedlaukrainy@powiat.starachowice.pl. 

В рамках проекту Повіт отримав кошти в сумі 2.090.528,00 зл,в рамках,котрих є запущений Центр Допомоги Біженцям в Старостві Повітовому в Стараховіцах.Ціллю проекту є підтримка,суспільна і професійна активізація,адаптація до умов соціально-культурних громадян України,які прибули до Польщі після 24 лютого 2022р.в зв"язку з триваючим військовим конфліктом з Російською Федерацією.
Допомогою в рамках Проекту можуть скористатися дорослі особи в віці професійної активності,які живуть на території Воєвудства Шьвєнтокшиського,а також діти і старші ооби з їх найближчого оточення.
Дякуючи реалізації проекту Повіт Стараховицький зможе підтримати біля 200 біженців.
Реалізація проекту буде тривати до кінця червня 2023 р.
Завдання реалізовані через CPU в Стараховицькому Повіті:
1.Послуги асистента,який підтримує після окреслення шляху інтеграції(допомога у вирішенні офіційних та юридичних питань та інші).
2.Догляд за дитиною або особою залежною під час користування підтримки учаником.
3.Переклад документів з української мови на польську.
4.Перекладач українсько-польський.
5.Курс/навчання польської мови-базовий рівень.
6.Психологічні поради.
7.Курси,тренінги та інші заходи,що дозволяють отримати кваліфікфцію і компетенції(навчання).
8.Соціально-побутова допомога для учасників проекту.
9.Організація доїзду(транспорту)учасників на зустрічі та семінари.
10.Соціальна та культурна інтеграція.
11.Юридичні поради.
Детальна інформація про проект є доступна на сторінці в інтернеті http://swietokrzyskie.pro в закладці Регіонального Осередку Суспільної Політики"Шьвєнтокшискє для України".
Інформацію щодо набору учасників на проект можна отримати в Відділі Політики і Здоров"я Староства Повітового в Стараховіцах-вул.Борковскєго 4,кабінет 308,тел.41 276 0941,41 276 0944,e-mail:swietokrzyskiedlaukrainy@powiat.starachowice.pl