Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
41 276-09-00,  fax. 41 276-09-02

 

Wykaz numerów telefonów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Starachowicach

Lp. nazwa nr pokoju nr telefonu
1. Starosta, Wicestarosta, Sekretariat 114 /I piętro/

276-09-00

tel./fax. 276-09-02

2. Członek Zarządu Powiatu 208 /II piętro/ 276-09-24
3.
 
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg 209 /II piętro/ 276-09-39
Wydział Komunikacji i Dróg 7, 9 /parter/ - prawa jazdy 276-09-03
Sala obsługi /parter/ - wydawanie dowodów rejestracyjnych 276-09-04
Sala obsługi /parter/ - rejestracja pojazdów

276-09-33

276-09-05

210 /II piętro/ - licencje, zezwolenia 276-09-38
4. Kancelaria ogólna 11 /parter/ 276-09-06
6. Kasa /parter/ 276-09-10
7.
 
Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 221 /II piętro/ tel./fax 276-09-35
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 220 /II piętro/ 276-09-35
218 /II piętro/ 276-09-34
8. Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 217 /II piętro/ 276-09-51
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 15 /parter/ - prowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków 276-09-09
19 /parter/- wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 276-09-07
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
13 /parter/ 276-09-08
17,18 /parter/ - obsługa geodetów 276-09-08
9. Skarbnik Powiatu 108 /I piętro/ 276-09-14
Główna Księgowa Starostwa 105 /I piętro/ 276-09-11
Wydział Finansowy 103 /I piętro/ 276-09-12
106 276-09-12
107 276-09-13
10. Zespół Radców Prawnych 110 /I piętro/ 276-09-16
11. Sekretarz Powiatu 117 /I piętro/ 276-09-18
Wydział Organizacyjny 112 /I piętro/ - kadry 276-09-17
118 /I piętro/ - sprawy organizacyjne 276-09-19
119 /I piętro/ - sprawy administracyjno - gospodarcze 276-09-20
12. Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obywatelskich/ Biuro Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obywatelskich

120 /I piętro/

276-09-21
13. Dyrektor Wydziału Budownictwa
 
205 /II piętro/ 276-09-26
Wydział Budownictwa
 

203 /II piętro/

206

207

276-09-25

276-09-27

276-09-50

14. Dyrektor Wydziału Edukacji 309 /III piętro/ 276-09-43
Wydział Edukacji 

310 /III piętro/

276-09-28

276-09-29

 

15. Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia

308 /III piętro/

276-09-41

276-09-44

304 /III piętro/ 276-09-45

16.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 212 /II piętro/ 276-09-30
17.
 
Biuro Rady Powiatu

215 /II piętro/

tel./fax 276-09-32 fax

Przewodniczący Rady Powiatu 225 /II piętro/ 276-09-37
18. Rzecznik Prasowy Zarządu Powiatu / Biuro Prasowe Powiatu 222 /II piętro/ 276-09-15
19. Kierownik Biura Rozwoju Powiatu

307 /III piętro/

276-09-40

Biuro Rozwoju Powiatu

308 /III piętro/

303/III piętro/

305/III piętro/

276-09-47

276-09-42

276-09-42

20. Kierownik Centrum Usług Wspólnych

315 /III piętro/

276-09-52

Centrum Usług Wspólnych

309

316

276-09-52

276-09-52

21. Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia 219 /II piętro/ 276-09-45
22. Biuro Obsługi Informatycznej

223 /II piętro/

225 /II piętro/

276-09-36

276-09-56

23. Biuro Kontroli i Audytu 313 /III piętro/ 276-09-46

 

Uwaga!

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmienił swoją siedzibę. Obecnie mieści sie przy ul. Glinianej 10a w Starachowicach. Nie zmienił jednak numeru telefonu (41) 275-42-32

Archiwum Zakładowe przy ul. Hutniczej 4 w Starachowicach – (41) 274-55-24.