Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
środa, 22 kwietnia 2020 11:14

Analizując aktualną sytuację epidemiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjęta została decyzja o dalszym ograniczeniu pracy jednostek organizacyjnych powiatu. Od 17 marca br. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach będzie nieczynny dla interesantów. Kontakt z pracownikami będzie możliwy drogą telefoniczną albo mailową.

Kierując się szczególną troską o zdrowie i życie interesantów, należących do grupy szczególnego ryzyka, związanego z zakażeniem koronawirusem, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zdecydował o zawieszeniu przyjmowania wniosków w sprawach należących do jego właściwości. Odwołane zostały również posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przypominamy, że od 16 marca br. do odwołania w trybie zamkniętym pracuje także Starostwo Powiatowe w Starachowicach. Kontakt z urzędnikami jest możliwy drogą telefoniczną oraz elektroniczną. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny wizyty. Do budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpuszczani będą jedynie pracownicy. Placówka zajmująca się ubezpieczeniami będzie nieczynna.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczyły usługi tylko za pomocą środków komunikacji na odległość.

Do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze we wszystkich szkołach, placówkach oświaty oraz kultury na terenie powiatu starachowickiego, z wyjątkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starachowicach. Pracownicy poradni przyjmują tylko najpilniejsze przypadki dzieci i młodzieży, wymagające podjęcia interwencji, kontynuowania terapii, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach z powodu decyzji rodziców o nieposyłaniu dzieci na zajęcia, ograniczył swoją działalność do zapewnienia opieki w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Swoje zajęcia zawiesiły również do 25 marca br.:  warsztaty terapii zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach.

Z kolei Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie ograniczył funkcjonowanie do niezbędnego minimum.

W domach pomocy społecznej, zgodnie z poleceniem wojewody, wstrzymane zostały do odwołania odwiedziny pensjonariuszy.

Prosimy  o zachowanie spokoju, odpowiedzialne zachowanie i pozostanie w domach.

Osoby, które wróciły właśnie z zagranicy i przebywały na terytoriach zagrożonych koronawirusem, proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Starachowicach pod nr tel. 41 274 62 67 wewn. 42, a także czynnym całodobowo - 603 861 010.