Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
piątek, 24 lipca 2020 14:33

Powiat pozyskał blisko 300 tys. zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. W ramach tych środków zakupionych zostanie m.in. 86 laptopów w związku z potrzebą zdalnego kształcenia, 6 oprogramowań dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, środki ochrony indywidualnej dla rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych w powiecie.

3 lipca br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie  projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” z udziałem przedstawicieli 15 samorządów w naszym województwie (13 powiatów, Miasta Kielce i Samorządu Województwa Świętokrzyskiego). Wszystkie dostaną wsparcie w zakresie zapobiegania i ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w 84,28%) oraz budżetu Państwa (w 15,72%). Powiat Starachowicki pozyskał blisko 300 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na cele realizacji zadań w trybie zdalnej nauki, wyposażenia do organizacji jednego miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej i  środków ochrony indywidualnej dla wychowanków, rodziców zastępczych oraz pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W ramach projektu zakupionych zostanie: 86 laptopów, 6 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością, wyposażenie dla 1 miejsca kwarantanny, a także 4 tys. maseczek, 20 tys. rękawiczek i 400 płynów dezynfekcyjnych.
Wsparciem objętych zostanie 110 podmiotów pieczy zastępczej w naszym powiecie (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe,  rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze) – wszystkie, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.