Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Atrakcje przyrodnicze

Lasy


Lasy i grunty leśne rozpościerają się na obszarze prawie połowy powierzchni powiatu. Tworzą zwarte kompleksy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w formie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego wraz otuliną oraz Obszaru Natura 2000 – Uroczyska Lasów Starachowickich – pozostałość po pradawnej puszczy iłżeckiej. Nadleśnictwo Starachowice opiekuje się terytorium o powierzchni ok. 150 km2, na którym występują takie gatunki drzew jak sosna (w zdecydowanej przewadze), dąb, jodła, brzoza i olcha. Licznie występuje zwierzyna łowna: łosie, jelenie europejskie, sarny, daniele, dziki, lisy, kuny, borsuki i zające; z ptactwa – jarząbki, cietrzewie, słonki, dzikie kaczki, kuropatwy.

Świętokrzyski Park Narodowy - granice powiatu starachowickiego leżą zaledwie 10 km od Świętokrzyskiego Parku Narodowego pokrywającego Łysogóry – najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich, najstarszych gór w Polsce, z najwyższym szczytem – Łysicą (612 m.n.p.m.) www.swietokrzyskipn.org.pl.
 

Rezerwaty


Wykus - położony terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego przy drodze Wąchock - Siekierno. Rezerwat utworzony w 1978 r. na powierzchni 53 ha w celu ochrony wielogatunkowych, naturalnych zbiorowisk leśnych. Na terenie rezerwatu znajduje się uroczysko Wykus, gdzie w 1943 r. stacjonowały oddziały AK zgrupowania mjr Piwnika „Ponurego”. W 1957 roku na historycznej polanie postawiono murowaną kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej. Na kapliczce i murze ogrodzenia umieszczono tabliczki z nazwiskami i pseudonimami poległych w walce i zmarłych po wojnie żołnierzy z oddziałów AK „Ponurego" i „Nurta".

Rosochacz – położony na skraju lasu niedaleko miejscowości Lubienia przy drodze Starachowice – Lubienia. Rosnące przy trasie pomnikowe drzewa tworzą jakby bramę wejściową do rezerwatu. Obejmuje on lasy obszaru źródliskowego rzeczki Świętojanki. Ten bagnisty obszar lasu stanowi enklawę cennej flory i fauny lasów iłżeckich. Biegnie tędy 2-kilometrowa ścieżka dydaktyczna, na której z pomostów zbudowanych nad torfowiskami możemy poznawać ciekawe i chronione gatunki roślin. Dobre położenie komunikacyjne oraz bogactwo przyrody wokół ścieżki dydaktycznej sprawiają, że stanowi ona idealną trasę na rodzinny spacer.

Skały Pod Adamowem - naturalne odsłonięcia piaskowców dolnej jury, mające formę ambon, progów, ścian i bloków skalnych wraz z występującymi w ich pobliżu rzadkimi gatunkami roślin. Wzdłuż progowej ściany skalnej, w obrębie której na długości 800 m występują grupy skałek w formie ambon, nisz i okapów sięgających 6 m wysokości, występuje bór sosnowo-dębowy z domieszką brzozy. Ponad 100-letni bór ma wszystkie cechy lasu naturalnego. 

Skały w Krynkach - monumentalne bloki piaskowca dolno triasowego o pochodzeniu rzecznym, odsłaniające się w pobliżu Zalewu Brodzkiego. W rezerwacie występuje duża grupa piaskowców o oryginalnych kształtach - są tu urwiska, progi skalne, grzyby i ambony. Bardzo efektowne dla oka i interesujące pod względem naukowym są skalne ostańce. 

Rezerwat Archeologiczny Rydno – rozciąga się wzdłuż rzeki Kamiennej od północno-wschodniej części Skarżyska-Kamiennej aż po górę Św. Rocha pod Wąchockiem. Obejmuje zespół głównie paleolitycznych osad przemysłowych. Na piaszczystych wydmach po obydwu stronach Kamiennej znajdują się pozostałości kilkuset prehistorycznych stanowisk osadniczych skupionych wokół kopalni hematytu, używanego później pod postacią proszku lub maści barwnika koloru czerwonego, symbolizującego życie, zdrowie, siłę, towaru drogiego i poszukiwanego, po który wysłańcy różnych plemion przybywali niejednokrotnie z bardzo daleka. Znalezione tu najstarsze ślady działalności człowieka pochodzą sprzed około 50 000 lat temu i są związane prawdopodobnie jeszcze z neandertalczykami. Następnie ludzie na Rydnie pojawili się pod koniec epoki lodowcowej ok. 11 000 lat p.n.e. (paleolit schyłkowy). Mniej więcej 9 000 lat p.n.e. rozpoczęła się na ogromną skalę eksploatacja hematytu. 

 

Akweny


Zbiornik retencyjny, użytek ekologiczny „Pasternik" w Starachowicach – na 59 kilometrze rzece Kamiennej, w zachodniej części miasta o pow. lustra wody 42 ha. Bogata, dzika przyroda z licznymi koloniami ptactwa wodnego podlegająca ochronie. Obfitość ryb uczyniła zbiornik ulubionym miejscem wędkarzy.

Zbiornik rekreacyjny "Lubianka" w Starachowicach na rzece Lubiance - położony jest w południowej części miasta, na obrzeżach Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Lustro wody o pow. 27 ha, oznaczone szlaki turystyczne.  Urządzone kąpielisko strzeżone, przystań wodna z wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych (aktualnie w rewitalizacji - 2020 r.)

Zbiornik rekreacyjny „Piachy" w Starachowicach – we wschodniej części miasta między ul. Ostrowiecką i linią kolejową Starachowice – Michałów z lustrem wody o pow.13 ha. Znakomite miejsce letniego wypoczynku i rekreacji z zagospodarowanym strzeżonym kąpieliskiem i sezonową gastronomią.

Zalew w Brodach - malownicze przewężenie doliny rzeki Kamiennej o powierzchni 
260 ha i długości ok. 4 km jest nie tylko perłą okolicznego krajobrazu, ale i centrum turystycznym z rozbudowaną bazą noclegową i gastronomiczną. Jego walory są doceniane przez amatorów sportów wodnych. Są tu przystanie, wypożyczalnie żaglówek, motorówek, rowerów wodnych itp. Zalew ma także dobrą renomę wśród wędkarzy. Wzdłuż brzegu wiodą szlaki turystyczne i ścieżki prowadzące do ciekawych form skalnych i rezerwatów.

Zalew w Wąchocku – wybudowany w okresie staszicowskim i zniszczony po powodzi w 1936 r. Zbiornik został odbudowany w latach 2006-2008. Około 20 ha powierzchni wody pełni pewne funkcje retencyjne, ale przede wszystkim stał się zaczątkiem turystycznej rewitalizacji gminy i miejscem przyciągającym turystów. Wokół zbiornika wiedzie prawie 2,5 km oświetlona promenada spacerowa – idealne miejsce do uprawiania nordic walkingu. Sam zalew to również wspaniałe miejsce dla wędkarzy, a osoby zainteresowane relaksem mogą skorzystać z wiat i miejsc na grill lub ognisko. Razem z Parkiem Rekreacyjno-Sportowym oferuje szerokie możliwości wypoczynku.

Zalew Wióry – retencyjny zbiornik wodny na rzekach Świślinie i Pokrzywiance zajmuje obszar 415 ha. Wykorzystywany jest do to kilku celów – ochrony przeciwpowodziowej, produkcji energii elektrycznej oraz wędkarstwa. Jest to jeden z większych zbiorników w województwie świętokrzyskim. Zapora ma wysokość 21 m i można dojechać do niej od strony Kałkowa, gdzie znajduje się warte zwiedzenia Sanktuarium Maryjne. Zbiornik oddany do użytku w 2005 r.