Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

 Opłat można dokonywać:

 1. w Kasie Starostwa (parter) czynna: poniedziałek 7.45 - 15.00; wtorek - piątek 7.45 - 14.30 przerwa 11:00 - 11:15 Tel. 41 276-09-10. 
 2. przelewem Rachunek bankowy dochodów: Bank Santander 82 1090 2590 0000 0001 4730 6795

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

 • dzierżawy,
 • użytkowania wieczyste,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty za dzienniki budowy,
 • opłaty komunikacyjne,
 • opłaty za prawo jazdy,
 • opłaty ewidencyjnej,
 • opłaty skarbowej.

Rachunek bankowy dochodów geodezyjnych: 
Bank Santander 17 1090 2590 0000 0001 4730 6801
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:
- opłat geodezyjnych.
 
Rachunek bankowy sum depozytowych: 
Bank Santander 98 1090 2590 0000 0001 4730 6798
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:
- kaucji, wadium.