0°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1004 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
7 °C 2 °C 3 °C 3 °C 0 °C
0 °C -2 °C -3 °C -1 °C -3 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja czasowa pojazdu

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 7 (parter) - stanowiska 1,2,3,4.

Tel.: 41 276-09-33 Tel./Fax 41 276-09-05

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Procedura rejestracji jest dwuetapowa:

 1. W pierwszym etapie rejestracji właściciel pojazdu (bądź jego pełnomocnik) chcąc zarejestrować pojazd musi zadzwonić do urzędu i  umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Pracownicy na czterech stanowiskach gruntownie sprawdzają wniosek pod względem poprawności, kompletności i zgodności danych.  Następnie wniosek o czasową rejestrację pojazdu wprowadzany jest do aplikacji CEPiK. 

 2. W drugim etapie wydawane są czasowe tablice rejestracyjne (T1),  wydawane jest także, pozwolenie czasowe na okres 30 dni, jak również zdawane są stare tablice rejestracyjne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek właściciela o czasową rejestrację pojazdu;
 • Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży / faktura / inny dokument przenoszący własność);
 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Karta pojazdu jeżeli była wydana;
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne, natomiast w razie braku tablic/tablicy rejestracyjnej koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia – załącznik – oświadczenie brak tablic;
 • Dokument tożsamości właściciela pojazdu bądź osoby upoważnionej; 
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę - załącznik – pełnomocnictwo;
 • W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik – oświadczenie o zamieszkaniu w przypadku wskazania przez właściciela pojazdu we wniosku o rejestrację adresu zamieszkania na terenie Powiatu Starachowickiego, które nie jest tożsame z miejscem zameldowania
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację czasową pojazdu.

OPŁATY

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu  (na parterze), za pośrednictwem „wpłatomatu” ustawionego obok kasy lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

62,00 zł – czasowa rejestracja samochodu
40,75 zł – czasowa rejestracja przyczepy
37,75 zł – czasowa rejestracja motoroweru, motocykla, ciągnika rolniczego
113,00 zł – czasowa rejestracja samochodu (wywóz pojazdu za granicę)


Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)


17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej


Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA. 27102026290000970203620044
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)