Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - (parter) - stanowiska 5,6.

Tel.: 41 276-09-04

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

  • Osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg);
  • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w załączeniu);
  • korespondencyjnie (wysyłając zawiadomienie na adres Starostwa Powiatowego);
  • Elektronicznie (za pośrednictwem platformy e-PUAP).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu;
  • dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, lub inny dokument przenoszący własność);
  • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
  • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, że działa za zgodą współwłaścicieli.

Do wglądu:

  • dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz,
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

OPŁATY

 

Zawiadomienie o zbyciu - nie podlega opłacie!


Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)
 

17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)