Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 

Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY/ZMIANY ADRESU LUB ZMIANY NAZWISKA WŁAŚCICIELA POJAZDU

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - (parter) - stanowiska 1,2,3,4,7,8.

Tel.: 41 276-09-33 lub 41 276-09-39

Fax 41 276-09-05

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

  • Osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg);
  • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w załączeniu);
  • korespondencyjnie (wysyłając zawiadomienie na adres Starostwa Powiatowego);

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek właściciela o wymianę dowodu rejestracyjnego (KD-R_R2);
  • Dowód rejestracyjny;
  • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (nie dotyczy, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje aktualne badanie techniczne);
  • Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
  • Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał).

 

OPŁATY

 

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

72,50 zł – z wydanym pozwoleniem czasowym
54 zł – bez wydanego pozwolenia czasowego


Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)


17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)