Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dodatkowej trzeciej tablicy rejestracyjnej

(DO OZNACZANIA BAGAŻNIKA ZAKRYWAJĄCEGO TYLNĄ TABLICĘ REJESTRACYJNĄ)

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 7 (parter) - stanowiska 5,6.

Tel.: 41 276-09-04

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • Osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg);
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w załączeniu);
 • korespondencyjnie (wysyłając zawiadomienie na adres Starostwa Powiatowego);

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek właściciela pojazdu o wydanie dodatkowej tablicy (KD-R_R2);
 • Dowód rejestracyjny;
 • Oświadczenie złożone przez właściciela pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o utracie tablic rejestracyjnych;
 • Dowód tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis  z KRS);
 • Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

 

Uwaga: 

Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terenie RP.

Właściciel pojazdu może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej do organu rejestrującego, który tę tablicę wydał, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeżeli była wydana). Zobowiązany jest do przekazania dodatkowej tablicy nabywcy w przypadku sprzedaży pojazdu; w przypadku demontażu pojazdu - właściciel dołącza do wniosku także dodatkową tablicę rejestracyjną.

 • Dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
 • Upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał)

OPŁATY

 

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

 • 52,50 zł – opłata w przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 • 145,00 zł – opłata w przypadku posiadania tablic tzw. „białych” oznaczonych flagą polską, dodatkową tablicę rejestracyjną wydaje się po złożeniu wniosku na wymianę tablic, na tablice oznaczone flagą Unii Europejskiej;
 • 212,50 zł – opłata w przypadku posiadania tablic tzw. „czarnych” i wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej – wnioskodawca musi dokonać przerejestrowania pojazdu, dla którego urząd rejestrujący wyda nowe tablice rejestracyjne zgodnie z wyróżnikiem powiatu

 

Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)


17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)