12°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1011 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
14 °C 17 °C 20 °C 18 °C 20 °C
8 °C 6 °C 10 °C 8 °C 9 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 30 września 2022 09:42

W dniu 28 września 2022 r. przedstawiciele Powiatu Starachowickiego, Zarządu Dróg Powiatowych, władz i mieszkańców Gminy Mirzec dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa.


Przedstawiciele Powiatu Starachowickiego w osobach Starosty Piotra Ambroszczyka, Wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego i Członka Zarządu Jerzego Materka; w obecności Andrzeja Klimczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz władz Gminy Mirzec reprezentowanych przez Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna i radnego powiatowego z tamtejszej gminy Ryszarda Nowaka dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa. Obecni byli również przedstawiciele firmy Budromost (wykonawcy inwestycji) oraz mieszkańcy gminy.
Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji: Oddaliśmy do użytku drogę w miejscowości Mirzec Poddąbrowa. Był to drugi etap modernizacji dróg w tej miejscowości; rok wcześniej został wykonany etap pierwszy. Teraz: odcinek o długości ponad 700 m., z odwodnieniem, z kanałami odwodniającymi, z bezpiecznym przejściem dla pieszych, z podjazdami do posesji – to wszystko zostało zrealizowane. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Starachowicki dzięki środkom uzyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – tutaj podziękowania dla Pana Wojewody, dla Pana Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca za to, że też wsparł nas w staraniu o tą dotację; podziękowania dla Zarządu Dróg Powiatowych za sprawną realizację zadania, i dla Wykonawcy – Budromostu, który tę inwestycję realizował. Oprócz dotacji, wkład własny w wysokości 600 tys. zł zapewniły samorząd Powiatu Starachowickiego i samorząd Gminy Mirzec, za co też Panu Wójtowi Mirosławowi Sewerynowi serdecznie dziękuję. - mówił Starosta.  

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec Podkowalów – Mirzec Poddąbrowa od km 3+220 do km 3+930” zostało zrealizowane jako II etap remontu przedmiotowej drogi. Wartość zadania to 1 846 230,00 zł. W ramach Rządowego Programu Fundusz Rozwoju Dróg zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 120 000,zł.
Wkład własny pokryły: Powiat Starachowicki w wysokości 343 209,07zł i Gmina Mirzec w wysokości 337 858,56 zł

Wykonawcą prac była firma Budromost Starachowice.
Zakres prac obejmował:
- remont istniejącej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 mb,
- odtworzenie obustronnych poboczy jezdni o szerokości 0,5 m - 1,25 m,  w tym jednostronne pobocze stabilizowane materiałami betonowymi prefabrykowanymi wraz ze zjazdami,
- wykonanie odwodnienia (przepusty rurowe pod zjazdami, przepust poprzeczny pod koroną drogi,
- remont skrzyżowania z drogą powiatową 0561 T,
- wykonanie wyniesionego przejścia wraz oznakowaniem,
- ustawienie znaków drogowych pionowych,
- wykonanie oznakowania poziomego.


 


wtorek, 27 września 2022 15:36

83 lata temu powstało Polskie Państwo Podziemne, które było fenomenem na skalę światową, nie mającym odpowiednika w okupowanej Europie. I właśnie te wydarzenia wspominaliśmy 27 września składając kwiaty pod Panteonem Polskiego Państwa Podziemnego na terenie opactwa OO. Cystersów, a potem na polanie Sina Woda przed kapliczką św. Jacka w Wąchocku. Zapaliliśmy równieżznicze w miejscach upamiętniających Armię Krajową w Starachowicach – przy ławeczkach: „Halnego”, „Dzika” oraz „Kaktusa”.


poniedziałek, 26 września 2022 12:44

Ruszył IX Festiwal Nauki - cykliczna impreza popularyzująca naukę, organizowana przez Powiat Starachowicki we współpracy z Gminą Starachowice oraz Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. Tym razem będzie trwał trzy dni, zakończy się w środę, 28 września br.


poniedziałek, 26 września 2022 12:37

„Oszczędnością i pracą, ludzie się bogacą” – mówi staropolskie przysłowie. W nowoczesnym kapitalizmie istnieje jeszcze jedna droga do zwiększenia swojego majątku. Można sprawić, aby pieniądze pracowały dla nas,  inwestując je na giełdzie -samodzielnie kupując akcje spółek lub korzystając z oferty funduszy inwestycyjnych. Warto jednak robić to z głową.


poniedziałek, 26 września 2022 11:10

Największą chlubą Państowowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach są jego absolwenci. Ich prace możemy podziwiać na wernisażach, organizowanych przez dyrekcję placówki. Jedna z takich wystaw, prezentująca dorobek Małgorzaty Markowskiej, odbyła się 23 września br. 


piątek, 23 września 2022 14:55

28 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej. Będzie ono także transmitowane na stronie: esesja.tv.


piątek, 23 września 2022 14:53

27 września br. na polanie przed kaplicą św Jacka w Wąchocku odbędą sie uroczyste obchody 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, organizowane przez wąchockie i starachowicie koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także Hufiec ZHP Starachowice, pod honorowym patronatem Starosty Starachowickiego i Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock. Dokładny program zamieszczamy poniżej. 


piątek, 23 września 2022 14:51

 


piątek, 23 września 2022 10:55

„Wiewiórka – mały mieszkaniec parku i lasu” – to hasło, które przyświecało XIII edycji Festynu Ekologicznego „Zaginiony świat naszej Ziemi”, organizowanego przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach pod patronatem Starosty Starachowickiego i Prezydenta Miasta Starachowice. Impreza odbyła się w tym roku w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.


czwartek, 22 września 2022 18:30

Kolejny rocznik pierwszoklasistów III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach ślubował na sztandar. W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszył uczniom starosta Piotr Ambroszczyk.