Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Starosty

Sprawy z zakresu patronatów Starosty Starachowickiego prowadzone są przez Biuro Rozwoju Powiatu w Starachowicach (III piętro). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 276 09 42.

Patronat Starosty Starachowickiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególną rangę wydarzeń i ich znaczenie dla Powiatu Starachowickiego. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Starachowickiego powinien zostać złożony co najmniej na 30 dni przed organizowanym przedsięwzięciem.

Honorowym patronatem nie są obejmowane inicjatywy o charakterze komercyjnym i reklamowym.

Wnioskodawca może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem Starosty Starachowickiego dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Starachowicki może odebrać przyznany patronat.

Wnioski o przyznanie patronatu Starosty Starachowickiego można przesyłać:

  • wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
  • w wersji papierowej, za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Kancelaria Ogólna, 27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 4.


Szczegółowe warunki przyznawania patronatów znajdują się w Regulaminie przyznawania patronatów. 

Załączniki:1. Regulamin przyznawania patronatów2. Wniosek o patronat Starosty Starachowickiego.docx 3. Herb_powiatu_starachowickiego.pdf