Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Geodezja

Wydział  Geodezji, Kartografii i Katastru (parter starostwa)

Sylwester Spadło

Dyrektor Wydziału

tel. 41 276-09-51, e–mail: [email protected], pokój 217 (II piętro)

 

Emilia Wasilewska

(główny specjalista)

tel. 41 276-09-09, e–mail: [email protected], pokój 15.

 

Agnieszka Jóźwik (inspektor)    
Agata Karczmarek
tel. 41 276-09-07, e–mail: [email protected], pokój 19.
  • Wydawanie wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali, wyrysów z mapy ewidencyjnej (Formularz EGiB)
  • Wydawanie kopii map ewidencyjnych (Formularz P + P3)
  • Wydawanie wykazu podmiotów  ewidencyjnych i wykazu działek ewidencyjnych

 

Justyna Gębusia

(główny specjalista)

tel. 41  276-09-07, e–mail: [email protected], pokój nr 15.

 

Milena Działak

(podinspektor)

tel. 41 276-09-07, e–mail: [email protected], pokój nr 19.