7°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1013 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
10 °C 10 °C 10 °C 12 °C 14 °C
1 °C 0 °C 0 °C 0 °C -1 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, zajmuje się Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego  w Starachowicach ( pokój 118, I piętro). 

 

Anna Bujnowska  (inspektor) tel. 41 276-09-19, 
e: mail: a.bujnowska@powiat.starachowice.pl / starostwo@powiat.starachowice.pl

Jak uzyskać pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy?
Aby uzyskać pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy należy złoży wniosek do Starosty Starachowickiego, który zawierać powinien następujące dane:

  1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
  2. datę i miejsce zgonu;
  3. miejsce z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  4. miejsce pochówku;
  5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątków ludzkich;
  6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy;

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich należy dołączyć oświadczenie, że osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia jest osobą uprawnioną do pochówku oraz oświadczenie osób uprawnionych do pochówku, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej.


 

Następnie Starosta występuje do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie w drodze postanowienia stosownej opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich. Po wydaniu stosownego postanowienia Starosta Starachowicki, wydaje zezwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w formie decyzji administracyjnej.

Opłaty
Wydanie decyzji zwolnione jest od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia
Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku


Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego