8°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1032 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
13 °C 17 °C 12 °C 10 °C 7 °C
5 °C 2 °C 4 °C 3 °C 2 °C
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
41 276-09-00,  fax. 41 276-09-02


Zapraszamy również do poradnika "Jak załatwiać sprawy ?"

Wykaz numerów telefonów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Starachowicach

 

Lp. nazwa nr pokoju nr telefonu
1. Starosta, Wicestarosta, Sekretariat 114 /I piętro/ 276-09-00, 276-09-01 tel./fax. 276-09-02
2. Członek Zarządu ds. Rozwoju Powiatu 208 /II piętro/ 276-09-24
3. Członek Zarządu ds. Polityki Społecznej 311 /III piętro/ 276-09-43
4. Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg 109 /I piętro/ 276-09-39
5. Wydział Komunikacji i Dróg Referat ds. Wydawania Uprawnień i Transportu
3 /parter/ 276-09-03
4 - prawa jazdy /parter/ 276-09-03
303 (III piętro) licencje, zezwolenia 276-09-38
Referat ds. Rejestracji Pojazdów, Stacji Kontroli Pojazdów i Zarządzania Ruchem na Drogach
305 /III piętro/ zarządzanie ruchem na drogach, stacje diagnostyczne, ośrodki szkolenia kierowców 276-09-38
5 - wydawanie dowodów rejestracyjnych /parter/ 276-09-04

6 - rejestracja pojazdów /parter/

276-09-33

7 - rejestracja pojazdów /parter/ 276-09-05
6. Kancelaria ogólna 11 /parter/ 276-09-06
7. Kasa 22 /parter/ 276-09-10
8. Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 222 //II piętro/ 276-09-35
9. Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Ruchomym
220 276-09-35
222 276-09-35
Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
219 276-09-34
218 276-09-52
10. Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 217 /II piętro/ 276-09-51
11. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Referat ds. Geodezji i Ewidencji Gruntów
15 /parter/ - prowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków 276-09-09
19 - wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 276-09-07
223 - Informatyk /II piętro/ 276-09-36
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
14 /parter/ 276-09-08
13 - ZUD /parter/ 276-09-08
12 /parter/ 276-09-08
12 - obsługa geodetów /parter/ 276-09-08
16 /parter/ 276-09-08
17 /parter/ 276-09-08
12. Skarbnik Powiatu 108 /I piętro/ 276-09-14
13. Dyrektor Wydziału Finansowego 105 /I piętro/ 276-09-11
14. Wydział Finansowy 103 /I piętro/ 276-09-12
106 276-09-12
107 276-09-13
15. Zespół Radców Prawnych 110 276-09-16
16. Sekretarz Powiatu 117 /I piętro/ 276-09-18
17. Wydział Organizacyjny Referat ds. Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich
222 - Powiatowy Rzecznik Prasowy /II piętro/ 276-09-15
112 - kadry /I piętro/ 276-09-17
114 - sekretariat /I piętro/

276-09-00

276-09-02 fax

118 - sprawy organizacyjne /I piętro/ 276-09-19
122 - Informatyk /I piętro/ 276-09-23
Referat ds. Administracyjno-Gospodarczych
119 - Kierownik /I piętro/ 276-09-20
119 - kierowca  
kuchnia /parter/ 276-09-54
Archiwum zakładowe, ul. Hutnicza 14 274-55-24
18. Zespół ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego 120 /I piętro/ 276-09-21
19. Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
205 /II piętro/ 276-09-26
20. Wydział Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

203

206

207

276-09-25

276-09-27

276-09-50

21. Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu 208 /II piętro/ 276-09-28
22. Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu

209

210

276-09-28

276-09-29

23. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 212 276-09-30
24. Biuro Rady Powiatu

225 - Przewodniczący Rady Powiatu

214 - Kierownik Biura Rady

215

276-09-37

276-09-31

276-09-32 fax

25. Zespół ds. Rozwoju Powiatu

307 - Kierownik

308

276-09-40

276-09-47

26. Kierownik Zespołu ds. Kultury i Promocji Powiatu 309 276-09-41
27. Zespół ds. Kultury i Promocji Powiatu

310

 

276-09-42

28. Wydział Polityki Społecznej 316 - Dyrektor 276-09-45

312 - Referat ds. Zdrowia i Rehabilitacji Zawodowej

315 - Referat ds. Społecznych

 

276-09-44

 

29. Audytor Wewnętrzny 313 276-09-46
30. Stanowisko ds. Kontroli 313 276-09-46

 

Uwaga!

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
przy ul. Radomskiej 70
w Starachowicach – nie zmienił numeru telefonu (41) 275-42-32