11°C

Deszcz
Ciśnienie 1024 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
20 °C 21 °C 23 °C 25 °C 23 °C
10 °C 8 °C 10 °C 12 °C 13 °C
środa, 8 listopada 2017 10:46

Powiat Starachowicki jest partnerem projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

Powiat Starachowicki jest partnerem projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.
Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.08.2019 r.
Lider projektu: 
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
http://ap.org.pl/
Partnerzy:         
Powiat Starachowicki
http://www.powiat.starachowice.pl/
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.
http://www.sse.com.pl/
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 12 września 2017 r. o numerze  RPSW.08.05.01-26-0033/17-00.
DZIAŁANIA:
- Nabycie przez uczniów kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców,
- Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych
- Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
- Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
- Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 11 K 6M (17)
3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe z języka obcego lub matematyki -  64K, 89M (153)
4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110 K, 178M (288)
WSKAŹNIKI PRODUKTU
1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 11K 6M (17)
2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 42K 56M (98)
3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt) – 3
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 47K 72M (119)
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie – 122K 198M (320)
WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 593 628,80 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 354 584,48 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 152 282,32 ZŁ