13°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1005 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
16 °C 17 °C 17 °C 20 °C 18 °C
8 °C 7 °C 6 °C 9 °C 9 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 17 grudnia 2020 14:30

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Razem Po Moc”, realizowanego przez Powiat Starachowicki w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 16 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w czasie pandemii. Uczestniczył w niej wicestarosta Dariusz Dąbrowski. 

Powiat Starachowicki pozyskał w tym roku blisko 40 tys. zł na realizację projektu „Razem Po Moc”, ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacją zajęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Projekt ukierunkowany był na wsparcie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających w naszym powiecie, poprzez organizację m.in. szkoleń i superwizji. 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji. Aby skutecznie pomagać, osoby świadczące taką pomoc, powinny mieć gruntowną wiedzę na temat zjawiska, jak i podstawowe umiejętności rozmowy i pomocy każdej ze stron. 
Spotkania superwizyjne dały możliwość omówienia aspektów związanych z pomaganiem rodzinom z problemem przemocy tj.: ustalenie planu dalszego działania/pracy z rodziną, analiza własnych reakcji, otrzymanie wsparcia, nabywanie wiedzy teoretycznej, dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort, poznanie ograniczeń klienta, własnych, instytucjonalnych, nabywanie umiejętności technicznych w pracy z klientem. Działały również profilaktycznie przeciw wypaleniu zawodowemu.
Dzięki pozyskanym funduszom, wprowadzono także popołudniowe dyżury terapeuty (raz w tygodniu po 3 godz. w okresie od lipca do grudnia) w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Sfinansowano też wydruk broszur edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania przemocy i pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą.
16 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w czasie pandemii. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zespołów interdyscyplinarnych, działających w naszym powiecie. Rozmowy dotyczyły aktualnych problemów związanych ze świadczeniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w dobie pandemii. Sytuacja związana z epidemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i wielu zakładów pracy, ograniczone możliwości swobodnego poruszania się – to czynniki, które potęgują tylko występowanie negatywnych zjawisk. Dlatego tak ważne są tego typu działania, co mocno podkreślał wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który dziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu.