Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 30 grudnia 2020 15:07

Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Starachowickiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Zmianie uległy numery rachunków bankowych, na które dokonywane są wpłaty z tytułu różnego rodzaju opłat w powiecie. 

Bankiem prowadzącym kompleksową obsługę bankową Powiatu Starachowickiego i jednostek organizacyjnych Powiatu od dnia 01 stycznia 2021 roku jest Bank Santander. 
Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujące numery rachunków bankowych.

 

 

Rachunek bankowy dochodów: 
82 1090 2590 0000 0001 4730 6795

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat m.in. z tytułu:
- dzierżawy
- użytkowania wieczystego
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- opłaty skarbowej
- opłaty za dzienniki budowy
- opłaty komunikacyjnej
- opłaty za prawo jazdy
- opłaty ewidencyjnej 
- opłaty skarbowej.


Rachunek bankowy dochodów geodezyjnych: 
17 1090 2590 0000 0001 4730 6801 

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu opłat geodezyjnych.

 

Rachunek bankowy sum depozytowych: 
98 1090 2590 0000 0001 4730 6798

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu kaucji, lub wadium.

 

Zmianie uległy również numery rachunków bankowych, poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu. Informacje na temat aktualnie obowiązujących numerów kont uzyskać można w poszczególnych jednostkach.