Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 30 kwietnia 2021 13:20

Obrady XXX sesji Rady PowiatuSprawom z zakresu pomocy społecznej poświęcona była XXX sesja Rady Powiatu, która odbyła się 29 kwietnia br. Radni przyjęli szereg sprawozdań z działalności jednostek pomocowych oraz realizacji programów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rzecz osób niepełnosprawnych. 

Samorządowcy zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowych dwóch rond przy drodze wojewódzkiej nr 756 w Chybicach i Rzepinie II, na terenie gminy Pawłów. 
Wyrazili też zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Staropolskiej Grupy Zakupowej w celu wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej na rok 2022. Będzie to już trzecie takie postępowanie. Inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród samorządów z województwa świętokrzyskiego. W tym roku chęć przystąpienia do grupy wyraziło 9 podmiotów tj. Powiat Lipski, Powiat Ostrowiecki, Powiat Opatowski, gminy: Brody, Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bałtów i Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Powiat Starachowicki, zgodnie z porozumieniem, pełnić będzie rolę lidera, który w imieniu wszystkich partnerów przeprowadzi postępowanie na zakup energii. 
Rada przyjęła także uchwały w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021–2029. 
Szczegółowy zapis z sesji (kliknij)
 

Fotorelacja z sesji