Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 13 stycznia 2022 08:55

Grafika Ranking Liceów i techników Perspetywy 2022Trzy powiatowe placówki znalazły się w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Cieszą wysokie lokaty I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oraz Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Starachowicach.

Już po raz 24. miesięcznik "Perspektywy" przygotował ranking liceów i techników. Wzięło w nim udział 2421 szkół ponadpodstawowych z całej Polski - 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników -  które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w 2021 r. zdawało w nich przynajmniej 12 uczniów, a średnie wyniki z egzaminu z języka polskiego i matematyki, były wyższe niż 0,75 średniej krajowej.

O miejscu w rankingu decydowały m.in. sukcesy uczniów szkół w olimpiadach przedmiotowych, ich wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W przypadku liceów brano też pod uwagę osiągnięcia uczniów w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników - wyniki egzaminów zawodowych.

W województwie świętokrzyskim, numerem jeden wśród liceów jest LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach zostało sklasyfikowane na 11 miejscu w województwie i 450 miejscu w kraju, tj. o 42 miejsca wyżej niż w roku poprzednim, gdy zajmowało 492 pozycję. Druga powiatowa placówka uwzględniona w rankingu liceów, to II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach, które zajęło 23 miejsce w regionie i 719 w kraju.

W Rankingu Techników prym w województwie świętokrzyskim wiedzie Technikum nr 1 we Włoszczowej. Cieszy natomiast wysoka, 6 lokata Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Starachowicach, które w ogólnej klasyfikacji znalazło się na 167 w miejscu w kraju (w poprzedniej edycji poza pierwszą 500. rankingu). 19 miejsce w regionie należy do Niepublicznego Technikum ZDZ w Starachowicach, w klasyfikacji ogólnej znalazło się ono poza pierwszą 500. rankingu.