9°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
12 °C 15 °C 16 °C 17 °C 13 °C
4 °C 3 °C 9 °C 10 °C 7 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 15 lutego 2022 12:03

Logo PZOZ StarachowicePZOZ w Starachowicach oczekuje na zmianę polecenia Ministra Zdrowia, umożliwiającą przekazanie środków na wypłatę jednorazowego dodatku covidowego dla personelu niemedycznego, w tym również pomocniczego.

4 stycznia br. starosta Piotr Ambroszczyk odbył spotkanie z pracownikami firmy Impel w sprawie możliwości pobierania przez nich tzw. „dodatku covidowego” w związku z wykonywaniem pracy na rzecz PZOZ-u. 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, osoby niewykonujące zawodów medycznych mają prawo jedynie do jednorazowego dodatku covidowego, pod warunkiem że przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w placówce medycznej, jak i w firmie wykonującej usługi na rzecz placówki. 
Placówki medyczne w określonym terminie musiały przedłożyć wykaz takowych osób do NFZ. 
Jak wynika z informacji przedłożonej przez PZOZ w Starachowicach, 3 stycznia 2022 r. dyrekcja szpitala przekazała Świętokrzyskiemu Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia listę uprawnionych osób do otrzymania tego jednorazowego świadczenia. W sporządzonym wykazie ujęte zostały osoby wskazane zarówno przez firmy zewnętrzne, w tym spółki – Impel, Ars Medica i Skarem, jak i pracownicy PZOZ w Starachowicach, łącznie 130 osób. Przesłanką konieczną wpisania na listę było potwierdzenie przez kierowników oddziałów o profilu zakaźnym faktu wykonywania przez nie czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami zakażonymi wirusem SARS – CoV – 2 i ustalenia dni w których ta praca była świadczona. 
Aby szpital otrzymał środki na wypłatę jednorazowego dodatku covidowego konieczne jest jednak zawarcie umowy z NFZ. Pismo w tej sprawie zostało przesłane już 12 stycznia 2022 r., zarówno do NFZ, jak i Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia. Jak wynika z odpowiedzi nadesłanej przez Departament Dialogu Społecznego, wymaga to zmiany polecenia Ministra Zdrowia. 
PZOZ w Starachowicach dokłada wszelkich starań, aby możliwie w najszybszym czasie doprowadzić do pozytywnego zakończenia tej sprawy. 10 lutego br. wystosowano pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o zmianę polecenia regulującego zasady przekazywania jednorazowego świadczenia dodatkowego należnego za okres od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 r.
Pobieranie przez pracowników firm zewnętrznych kooperujących ze szpitalem, miesięcznych świadczeń z tytułu pracy w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami zakażonymi COVID-19  wymagałoby zmiany aktualnie obowiązujących przepisów.