Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 11 marca 2022 09:59

GrafikaZarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ogłosił przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program  Inwestycji  Strategicznych. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. 

Zadanie obejmuje prace budowlane wraz z przygotowaniem dokumentacji dla przebudowy i rozbudowy odcinków dróg powiatowych o nr: 0907T, 0618T,0578T, 0557T o łącznej długości 6,5 km na terenie Gminy Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Będzie się to wiązać z poprawą stanu nawierzchni jezdni, uzupełnieniem i budową nowej lub remontem i przebudową istniejącej infrastruktury drogowej w tym: chodników, ścieżek rowerowych (ciągów pieszo-rowerowych), pasów ruchu dla rowerów, modernizacji systemu odwodnienia, oświetlenia ulicznego, a także zastosowaniem urządzeń z zakresu Bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W przypadku dróg powiatowych nr 0907T i 0618T Starachowice – Lipie do skrzyżowania z DP nr 0617T Starachowice- Lubienia, wykonana zostanie przebudowa jezdni, budowa oświetlenia na fragmencie od strony Starachowic, budowa pasów ruchu dla rowerów wzdłuż drogi, ale też odwodnienia.
Na drodze powiatowej nr  0578T wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy w ciągu ul. Kamieniczki w Parszowie. Podobny pojawi się w miejscowości Gadka, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 0557T. 
Inwestycja ma być realizowana w formule zaprojektuj – zbuduj. Planowana realizacja zadania to lata 2022-2023. Wykonawcy mogą składać oferty do 25 marca br.