Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 15 marca 2022 14:20

Cztery oferty wpłynęły na konkurs na dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Zostaną one otwarte w najbliższy piątek, tj. 18 marca br.

14 marca br. o godz. 15.00 upłynął termin składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Wpłynęły 4 oferty. Zostaną one otwarte 18 marca br. 
Przypomnijmy, że zgodnie ogłoszeniem, kandydaci na nowego dyrektora musieli spełniać wymogi formalne, do których należało między innymi posiadanie wykształcenia wyższego oraz wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków szefa szpitala. Ważny był też co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. Zarząd wymagał także przedstawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju PZOZ, która będzie omawiana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, spełniającymi wymogi formalne. 
Rozpatrzenie kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.