9°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
12 °C 15 °C 16 °C 17 °C 13 °C
4 °C 3 °C 9 °C 10 °C 7 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 25 marca 2022 13:44

Za nami kolejna, XL sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Radni zapoznali się na niej z informacjami m.in. na temat planowanych inwestycji drogowych, stanu bezrobocia w powiecie czy raportami o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego. Przyjęli również uchwały w sprawie m.in. zmian w budżecie, Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale także powołania spółdzielni socjalnej, zawarcia kolejnego porozumienia w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej, czy zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym i udzielenia pomocy dla Miasta Bar na Ukrainie.

Posiedzenie odbyło się 24 marca br. Radni zdecydowani na nim m.in. o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022.

Decyzją Zarządu PFRON w Warszawie, Powiat Starachowicki otrzymał w tym roku ponad 3 mln 700 tys. zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Większość pieniędzy, bo blisko 3 mln zł przeznaczone zostanie na rehabilitację społeczną, w tym na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej (ponad 2, 3 mln zł). Na rehabilitację zawodową zabezpieczone zostało 710 tys. zł. Pozostałe 45 tys. zł przeznaczone zostanie na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Podjęli również uchwałę intencyjną w sprawie powołania spółdzielni socjalnej, która miałaby się zajmować przywracaniem na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zdecydowali również o zawarciu kolejnego porozumienia w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na zakup energii elektrycznej, tym razem dla 18 podmiotów tj. 5 powiatów, 10 gmin, 2 szpitali i 1 centrum kultury. Powiat Starachowicki pełni w tej grupie rolę lidera.

Rada podjęła również uchwały w związku z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą. Zdecydowała o zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz o udzieleniu pomocy dla Miasta Bar, partnera naszego powiatu.

Głosowano też w sprawie Statutu PZOZ w Starachowicach, w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do zmian prawnych oraz uporządkowania kwestii organizacyjnych.

Wśród przedłożonych informacji znalazły się te dotyczące planowanych inwestycji drogowych na terenie powiatu starachowickiego przez poszczególnych zarządów tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Były też informacje o stanie bezpieczeństwa zarówno sanitarnego, jak i weterynaryjnego. Coroczny raport na temat stanu i struktury bezrobocia w powiecie i planowanych działań zmniejszających ten problem, przedłożył także dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach. Były też sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi czy działalności Rady Społecznej przy PZOZ.

Szczegółowy zapis z obrad dostępny pod adresem: https://esesja.tv/transmisja/24992/xl-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-24032022r.htm