Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 27 maja 2022 08:28

Trwają wstępne rozmowy z gminami w sprawie opracowania planu rozwoju transportu zbiorowego dla powiatu starachowickiego. Podstawowa idea jest taka, by lepiej skomunikować siedziby gmin z siedzibą powiatu, ułatwiając w ten sposób mieszkańcom dojazd do pracy, szpitala, szkoły czy załatwienie spraw urzędowych.

Obecnie, w większości gmin w naszym powiecie funkcjonuje dobrze komunikacja publiczna. Problem pojawia się jednak, kiedy chcemy dojechać z jednej gminy do drugiej, np. z Mirca do Starachowic. Szybko się okazuje, że jeśli nie mamy auta, to jest to niemożliwe, a przynajmniej z pomocą komunikacji publicznej, która działa wyłącznie w obrębie jednej gminy. Stąd pomysł opracowania nowego planu rozwoju transportu zbiorowego dla całego powiatu. Obowiązujący dotychczas dokument został uchwalony w 2016 r. Od tamtego czasu zmieniły się jednak różne uwarunkowania, w tym także te finansowe. Dlatego zachodzi konieczność jego aktualizacji, zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, która mówi m.in. o badaniu i analizie potrzeb przewozowych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych czy zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie standardów dotyczących przystanków i dworców, funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemu taryfowo-biletowego czy systemu informacji dla pasażera.

I właśnie w tej sprawie odbyły się już kolejne rozmowy z włodarzami gmin.

- Jesteśmy na wstępnym etapie diagnozowania potrzeb – mówi członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek. – Czeka nas analiza i wypracowanie koncepcji, które będą konsultowane. To długi proces. Chcemy pokryć możliwie najpełniej siatką komunikacyjną wszystkie gminy naszego powiatu. Mamy świadomość, że jest to duże wyzwanie, szczególnie ze względu na uwarunkowania finansowe. Nie mniej jednak chcemy się go podjąć.

Aktualnie rozpatrywane są różne koncepcje, począwszy od linii łączących siedziby gmin z siedzibą powiatu, przez linię ogólną, łączącą wszystkie gminy w powiecie, aż po linie łączące ościenne miejscowości tj. Skarżysko – Kamienna, Bodzentyn, Nowa Słupia, czy Wierzbica z siedzibą naszego powiatu.

- Szacuje się, że codziennie dojeżdża do Starachowic ponad 13 tys. osób. Gdyby udało się nam rozpocząć budowę wiaduktu, musimy się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu przez prawie dwa lata. Komunikacja publiczna mogłaby pomóc w rozładowaniu korków – uważa starosta Piotr Ambroszczyk.

- Chcemy tak opracować plan transportowy, aby zachęcał osoby korzystające na co dzień z własnych pojazdów do korzystania z komunikacji publicznej. W ten sposób mniej samochodów będzie wjeżdżało do Starachowic, co mamy nadzieję pomoże w odkorkowaniu miasta – mówi członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek.

Wszystkie strony przyznają, że temat wymaga dokładnych uzgodnień. Będą one przedmiotem kolejnych spotkań w tym gronie.