Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 23 czerwca 2022 13:38

Niszczą ogrodzenia, rabaty i straszą działkowców. Temat walki z dzikami zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Starosta Piotr Ambroszczyk zlecił służbom rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu  sznurów hukowych, które mogłyby odstraszyć zwierzęta.

Pojawianie się dzikich zwierząt, zwłaszcza dzików na terenach zurbanizowanych stało się poważnym problemem w całej Polsce. Powiat Starachowicki nie stanowi tu bynajmniej wyjątku. Na problemy z dzikami uskarżają się ostatnio działkowcy z ogródków działkowych Zalesie 1 i 2 w Starachowicach czyli  od ul. Partyzantów, praktycznie po granice miasta. Starosta Piotr Ambroszczyk podniósł ten temat podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się 23 czerwca br. 
- Nie może być tak, że z powodu luk w prawie cierpieć będą mieszkańcy. Jestem przekonany, że dzięki współpracy jesteśmy w stanie ten problem rozwiązać – mówił starosta, prosząc o rozpoznanie prawnych i finansowych możliwości zakupu sznurów hukowych, o których wspomniał Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Podstawą działania tych odstraszaczy są petardy hukowo-błyskowe. Dodatkowo wydziela się nieprzyjemny dla zwierzyny zapach. Dzięki nieregularnej częstotliwości odpalanych petard zwierzyna nie przyzwyczaja się do wydawanego dźwięku, a parametry odgłosu wystrzałów są bardzo zbliżone do strzału z broni palnej. Ponadto, są słyszane ze znacznej odległości. 
- W pierwszej kolejności, chcielibyśmy zadziałać prewencyjnie czyli spróbować odstraszyć zwierzęta przy jednoczesnym uświadomieniu działkowcom jak ważne jest kompostowanie odpadów zielonych, o czym często wielu dziś zapomina – mówił starosta. Wyrzucając odpady za ogrodzenie albo do lasu, o czym także słyszymy, sami „zapraszamy” zwierzęta do siebie. 
Podczas posiedzenia rozmawiano też o aktualnych zagrożeniach wścieklizną i sytuacji związanej z napływem uchodźców z Ukrainy na teren naszego powiatu. Przedstawiono też informacje na temat: działań WOT dla bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy uzależnień.