Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 24 czerwca 2022 12:21

Przedstawiamy dokument  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pt. „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza", zawierający dostosowany do warunków krajowych katalog rekomendacji dla ludności i pracowników służby zdrowia. Ze względu na wzrost zagrożenia dla zdrowia związany z jakością powietrza, które pojawia się podczas sezonu grzewczego, warto się z nim zapoznać. 

Długookresowa ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza, nawet przy stosunkowo niskich stężeniach zanieczyszczeń, wiąże się ze wzrostem zachorowań na choroby układu krążenia i oddechowego. Może również prowadzić do zgonu.

Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się rocznie do 46 tysięcy przedwczesnych zgonów.

Najgroźniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja (emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m, pochodząca głównie z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni spalających węgiel i drewno). Powoduje ona znaczne uwolnienia pyłów PM2.5 oraz zawartego w pyłach rakotwórczego benzo(a)pirenu. W większych miastach, dodatkowo do pogorszenia jakości powietrza przyczynia się transport drogowy.

Więcej na ten temat w dokumencie WHO „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza”.

Aktualne informacje o jakości powietrza można znaleźć na: https://airly.org/map/pl/.

Wszystkie pytania oraz sugestie należy kierować na specjalnie utworzony w tym celu adres email: [email protected].