Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 8 lipca 2022 17:08

Integracja międzykulturowa i realizacja usług społecznych to główne cele działania Spółdzielni Socjalnej „Integracja”, która została utworzona na spotkaniu założycielskim, jakie odbyło się 8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Inicjatorem powstania spółdzielni był Powiat Starachowicki, do którego przyłączyły się gminy: Starachowice, Mirzec i Pawłów. Wspólnie złożono wniosek do naboru prowadzonego przez Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOowes) na utworzenie nowych miejsc pracy. Projekt okazał się dużym sukcesem. Uzyskał najwyższa notę punktową i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. W efekcie, Powiat otrzymał ponad 120 tys. zł na utworzenie 6 miejsc pracy, a także wsparcie pomostowe dla pracowników nowej spółdzielni.

8 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się spotkanie założycielskie, na którym podpisano uchwałę o utworzeniu spółdzielni socjalnej. Dokument sygnowali podpisami: z ramienia Powiatu - starosta Piotr Ambroszczyk, członek Zarządu Jerzy Materek i skarbnik Magdalena Zawadzka, ze strony Gminy Starachowice – Zastępca Prezydenta Miasta Elżbieta Gralec oraz Urszula Kowalska – Dziura (w imieniu Skarbnika), z ramienia Gminy Mirzec – Wójt Mirosław Seweryn, a także Skarbnik Urszula Barszcz, natomiast ze strony Gminy Pawłów – Sekretarz Krzysztof Charemski w imieniu wójta Marka Wojtasa i Skarbnik Gminy Halina Pocheć.

Przyjęto też statut spółdzielni i dokonano wyboru prezesa. Została nim Małgorzata Florczyk. Jeszcze tego samego dnia podjęte zostały działania w celu zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą rejestracji, spółdzielnia rozpocznie swoje funkcjonowanie. Ma się zajmować realizacją usług społecznych, w tym działaniami na rzecz integracji i wsparcia uchodźców z Ukrainy.