Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 21 lipca 2022 12:35

Projekt Świętokrzyskie dla Ukrainy/ Свєнтокшиське для УкраїниPowiat Starachowicki rozpoczął realizację projektu pn. ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.

W ramach projektu Powiat pozyskał środki w wysokości 2.090.528,00 zł, w ramach, których uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
Celem projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno – kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku 
z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie Województwa Świętokrzyskiego, 
a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia
Dzięki realizacji projektu Powiat Starachowicki będzie mógł objąć wsparciem ok. 200 uchodźców. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023.
Zadania realizowane przez CPU w Powiecie Starachowickim:

 1. Usługa asystenta wspierającego po wytyczeniu ścieżki integracyjnej  (pomoc organizacyjna, w załatwianiu spraw urzędowych, prawnych i.in.),
 2. Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika,
 3. Tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego na język polski,
 4. Tłumacz ukraińsko-polski,
 5. Kurs/nauka języka polskiego - poziom podstawowy,
 6. Porady psychologiczne,
 7. Porady prawne,
 8. Kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie podniesienie kwalifikacji i kompetencji (dokształcające),
 9. Pomoc socjalno-bytowa dla uczestników projektu,
 10. Organizacja dojazdu (transportu) uczestników na spotkania i warsztaty,
 11. Integracja społeczna i kulturalna.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” 
Informacje dot. rekrutacji do projektu można uzyskać w Biurze Polityki i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. Borkowskiego 4, tel. 41 276 09 41, 41 276 09 44, e-mail: [email protected]