Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 5 października 2022 10:38

 

Na podstawie art. 19a (małe granty) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy uproszczone oferty na realizację zadania publicznego, złożone przez organizacje pozarządowe:
1. Powiatową Spółdzielnię Socjalną INTEGRACJA
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRZEMIENNY KRĄG