Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 20 października 2022 13:10

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.” Szczegóły w załączniku.