Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 21 października 2022 10:06

„Pamięci Żydów, mieszkańców Wąchocka, przymusowo wywiezionych 22 października 1942 r. i zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1939 – 1945” – napis tej treści w języku polskim, angielskim oraz hebrajskim znalazł się na tablicy upamiętniającej społeczność żydowską Wąchocka wywiezioną do obozu w Treblince, która została odsłonięta w przeddzień 80 rocznicy tych tragicznych wydarzeń. W obchodach Dnia Pamięci Żydów Wąchockich uczestniczył  wicestarosta Dariusz Dąbrowski.

Do 1939 r. co trzeci mieszkaniec Wąchocka był pochodzenia żydowskiego. To było jedno społeczeństwo, które przypominało w pewien sposób różnobarwność wieloetnicznej I Rzeczypospolitej Polski, kiedy to kilkanaście narodów żyło razem , funkcjonowało razem i nikt się nie pytał jakiego używa języka, jakiej jest narodowości czy jaką religię wyznaje, jak podkreślał podczas uroczystości zastępca burmistrza Wąchocka Sebastian Staniszewski. 
W ciągu jednego dnia to się jednak skończyło. 22 października 1942 zniknęła 1/3 część wąchockiej społeczności 
-Jesteśmy tu po to, aby uczcić pamięć o naszych wspólnych przodkach, aby nieść ją dalej w przyszłość – mówił S. Staniszewski. 
I właśnie temu ma służyć tablica, która została odsłonięta w przeddzień 80 rocznicy wywiezienia Żydów wąchockich do obozu zagłady w Treblince.
Inicjatorem tych działań był Kazimierz Winiarczyk - przewodniczący Komisji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Wąchocku, obecny podczas uroczystości. Wzięli w nich również udział: Maciej Kozłowski – były ambasador Polski w USA i Izraelu wraz z małżonką reprezentujący Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – założyciela Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Paweł Grabiec z małżonką Heleną – przedstawiciele Gminy Żydowskiej w Katowicach, Adrian Malinowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku, która podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia społeczności żydowskiej, a także licznie przybyli mieszkańcy, a wśród nich m.in. Jakub Ciok - potomek „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”, jedynego z terenu gminy Wąchock. 
Powiat Starachowicki reprezentował wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który w imieniu samorządu złożył kwiaty pod tablicą i uczestniczył w dalszych uroczystościach, jakie odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku. 
Zarys dziejów tej społeczności przybliżył gościom Kazimierz Winiarczyk. Można było obejrzeć film dokumentalny z restytucji cmentarza żydowskiego w 2006 r.  oraz posłuchać koncertu pieśni żydowskich w wykonaniu Urszuli Makosz z zespołem.