10°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1004 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7 °C 3 °C 8 °C 10 °C 13 °C
0 °C -2 °C -2 °C -2 °C 6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 10 listopada 2022 09:09

Spółdzielnia socjalna „Integracja”, Stowarzyszenie „Edu – Rozwój” przy ZSZ nr 3. Stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO w Starachowicach będą realizować „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim”. 9 listopada br. w obecności starosty Piotry Ambroszczyka podpisały one umowy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg”. W ramach pozyskanych funduszy będą rozwijać różne formy wolontariatu.

Nie trzeba dużych pieniędzy by robić rzeczy o dużym znaczeniu dla społeczności.

Dowodzą tego umowy na mikrogranty, jakie zostały podpisane 9 listopada br. przez cztery podmioty z naszego powiatu tj. : spółdzielnię socjalną „Integracja”, stowarzyszenie „Edu-Rozwój” przy ZSZ nr 3, stowarzyszenie „Zdrowy Kręgosłup” przy MOGKiK  oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy III LO z „Lokalną Grupą Działania Krzemienny Krąg” w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Są one efektem zwiększenia wysiłku Powiatu w obszarze polityki społecznej.

- Powiat wygospodarował w swoim budżecie 10 tys. zł, drugie tyle dołożyła Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg. W efekcie mamy 4 mikrogranty, które będą spożytkowane na różne formy wolontariatu. Dzięki temu będziemy mogli zapoczątkować nowe działania – zapowiada starosta Piotr Ambroszczyk. - Wdrażamy dwa duże zadania, zupełnie nowe, zarówno w kwestii  zdrowotnej, rekreacyjnej, jak i edukacyjnej tj. łucznictwo. Mamy też na uwadze pamięć o lokalnej historii i pomoc osobom starszym.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Stowarzyszenie „Edu - Rozwój” i Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” będą rozwijać łucznictwo.

Dzięki pozyskanym funduszom, kwalifikacje trenerskie w zakresie tej dyscypliny zdobędzie po jednym nauczycielu z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 i III LO w Starachowicach.

W ramach lekcji wf-u w III LO odbywać się będą lekcje strzelania dla uczniów oraz nauczycieli szkoły, a w grudniu br. na obiektach Hali Miejskiej odbędzie się turniej łuczniczy dla społeczności szkolnej i lokalnej, połączony z prelekcją na temat łucznictwa, wygłoszoną przez członka PZŁ.

Z kolei w ZSZ nr 3 zaplanowano międzypokoleniowy turniej łuczniczy dla mieszkańców powiatu.

Stowarzyszenie „Zdrowy kręgosłup” skupi się na seniorach. Będzie realizować projekt  „Ruch to zdrowie-piknik propagujący zdrowy tryb życia”, w ramach którego planuje przeprowadzenie wykładów z osteopatią oraz połączonego z warsztatami  z psychodietetykiem. Ponadto, nauczyciele MOGKiK w formie wolontariatu przeprowadzą dwa wykłady na temat zdrowego trybu życia i lekcję wychowania fizycznego z elementami rehabilitacji.

Spółdzielnia „Integracja” zamierza promować podmioty ekonomii społecznej, stowarzyszenia i wolontariat w zakresie ich aktywności i działalności na rzecz mieszkańców w tym środowisk uczniowskich, senioralnych oraz osób wykluczonych. W tym celu planuje organizację spotkania, szkolenie z zakresu promocji połączonej z dobrymi praktykami  i nakręcenie filmu, będącego podsumowaniem i zachęceniem kolejnych  grup do działań z zakresu podmiotów ekonomii  społecznej, stowarzyszeń i wolontariatu.

Jak podkreślał Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” nie są to przypadkowe działania.

- Jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę. Spółdzielnia „Integracja” to nasze wspólne dziecko, które skorzystała już z dużych grantów na rozwój przedsiębiorczości społecznej. Teraz jest także beneficjentem mikrograntów. Podobnie stowarzyszenie Edu-Rozwój, które prowadzimy od grupy inicjatywnej, i które skorzystało też z grantów na ekonomizację. Dowodzi to tego, że nie rzucamy słów na wiatr. Inicjujemy i zarażamy do działania – mówił J. Kuba.