Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 28 listopada 2022 12:35

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszana spotkanie informacyjno - szkoleniowe, poświęcone dofinansowaniu usług społecznych i zdrowotnych w programie „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, które odbędzie się 6 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Można się będzie na nim dowiedzieć, jakie są mozliwości finansowania projektów, zakładających pomoc osobom niesamodzielnym i opiekę nad osobami starszymi i chorymi, wsparcie i aktywizację mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej, pomoc dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności wychowawcze, pomoc dla uchodźców, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ale też Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Szczegóły poniżej. 

132 mln euro na projekty przewidujące opiekę nad seniorami i osobami chorymi, pomoc dla dzieci i rodzin przeżywających kłopoty wychowawcze, a także wsparcie dla mieszkańców regionu będących w trudnej sytuacji życiowej, a chcących wrócić do pracy i do życia społecznego – to tylko część możliwości, jakie daje nowy program regionalny „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszana spotkanie informacyjno - szkoleniowe , podczas którego przedstawimone zostaną możliwości skorzystania ze środków unijnych w naszym regionie w latach  2021-2027.
Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. w godz. 11.00 – 12.30, w Starostwie Powiatowym w Starachowicach przy ul. dr W. Borkowskiego 4. 
Do udziału zapraszani są rzedstawicieli podmiotów z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego, tj. kierownictwo i pracowników merytorycznych samorządów, jednostek podległych samorządom, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, firm itd., które są zainteresowane realizacją projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.
Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną możliwości finansowania projektów zakładających m.in.:

  • pomoc osobom niesamodzielnym i opiekę nad osobami starszymi i chorymi,
  • wsparcie i aktywizację mieszkańców regionu, będących w trudnej sytuacji życiowej, a chcących wrócić do pracy i do życia społecznego,
  • pomoc dzieciom i rodzinom (w tym rodzinom zastępczym), przeżywającym trudności wychowawcze oraz rozwijanie świetlic środowiskowych,
  • pomoc dla uchodźców,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
  • wsparcie dla Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ponadto poruszone zostaną zagadnienia, dotyczące najważniejszych zasad realizacji projektów społecznych w perspektywie finansowej 2021-2027.  

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zgłaszanie się telefonicznie lub mailowo - tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl do 2 grudnia 2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: miejsce i datę spotkania (tj, Starachowice, 6 grudnia 2022 r.), imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji/firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.
Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku konieczności uwzględnienia specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w spotkaniu (wynikających np. z niepełnosprawności), nalezy o tym poinformować.

Dane osobowe uczestników, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ wyłącznie na potrzeby organizacji wydarzenia. 

 

Materiał i zdjęcie: UM WŚ w Kielcach