Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 4 stycznia 2023 15:46

Profesjonalna opieka i leczenie, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, konsultacje specjalistyczne oraz rehabilitacja – tak rozwija się starachowicka neonatologia. Z myślą o najmłodszych pacjentach Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach znacznie rozszerzył zakres oferowanych świadczeń. Dzięki temu dzieci już od pierwszych chwil życia są otoczone troskliwą i fachową opieką, z której mogą skorzystać wszystkie noworodki, nie tylko te urodzone w naszym szpitalu. 

Dzięki podjętym działaniom możliwe jest wykonanie badań obrazowych m.in. USG przezciemiączkowego, USG jamy brzusznej, czy echo serca, a także szeregu konsultacji specjalistycz-nych nie tylko w zakresie laktacji, czy okulistyki, ale także rehabilitacji i neurologii dziecięcej. 

II stopnień referencyjności Oddziału Neonatologicznego

W strukturach szpitala funkcjonuje Oddział Neonatologiczny posiadający II stopnień referencyjności, w którym leczone są noworodki urodzone od 32 tygodnia ciąży. Kieruje nim lekarz specjalista w zakresie neonatologii i pediatrii Anna Głuszko. Oddział posiada miejsca w zakresie patologii noworodka, sale izolacyjne dla noworodków podejrzanych o chorobę infekcyjną, miejsca dla noworodków w systemie rooming-in (tj. dla matki z dzieckiem), a także dysponuje dwoma miejscami intensywnej terapii noworodków wyposażonymi w nowoczesny sprzęt tj.: respiratory noworodkowe, urządzenia do nieinwazyjnego wsparcia oddechu typu Infant flow, inkubatory zamknięte, stanowiska otwarte, zestawy pomp objętościowych i strzykawkowych. W Oddziale istnieje możliwość prowadzenia żywienia pozajelitowego noworodków drogą żył obwodowych i centralnych, a także żywienia centralnego przy pomocy zgłębników żołądkowych. Leczenie obejmuje nie tylko zaburzenia odżywiania/przyrostu masy ciała, ale również żółtaczki noworodków, niedokrwistość, czy zakażenia wrodzone. 

Konsultacje specjalistyczne i diagnostyka

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dysponuje pełnym zakresem badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych i obrazowych. Pracujący tutaj lekarze wykonują badania obrazowe: tj.: USG przezciemiączkowe z oceną przepływów mózgowych, USG jamy brzusznej oraz przesiewowe ECHO serca.
W Oddziale Neonatologii prowadzone są także konsultacje laktacyjne i okulistyczne, ponadto wprowadzono konsultacje neurologa dziecięcego oraz lekarza rehabilitacji dziecięcej z możliwością prowadzenia rehabilitacji w Oddziale. W tym miejscu należy wspomnieć o funkcjonującym w podmiocie leczniczym Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci,  dzięki któremu możliwa jest wczesna rehabilitacja noworodków wymagających terapii już po zakończeniu hospitalizacji na Oddziale Neonatologicznym.

Opieka nad noworodkami po wypisie ze Szpitala

Warto dodać, że lekarze neonatolodzy pracujący w oddziale w trosce o zdrowie najmłodszych pacjentów konsultują noworodki również po zakończeniu leczenia szpitalnego. W przypadku wystąpienia konieczności ponownej hospitalizacji, także noworodka urodzonego poza naszym szpitalem, niemowlę może zostać przyjęte na oddział wraz z matką korzystając 
z przeznaczonych do tego miejsc. 

Z myślą o noworodkach, których stan zdrowia pozwala na kontynuację leczenia w warunkach poza szpitalnych wraz z początkiem grudnia uruchomiono w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Poradnię Neonatologiczną. Stanowi ona swoiste przedłużenie opieki lekarskiej po wyjściu noworodka ze Szpitala. Poradnia Neonatologiczna powstała w celu zapewnienia kompleksowej opieki, leczenia oraz oceny rozwoju noworodków do 28 dnia życia. Lekarze specjaliści z zakresu neonatologii w ramach poradni dokonują oceny noworodka pod kątem jego rozwoju fizycznego, procesów adaptacji poszczególnych narządów, oceny i ewentualnego leczenia żółtaczek okresu noworodkowego. Ponadto w razie wystąpienia takiej potrzeby planują dalsze konsultacje i badania dodatkowe. 
W celu rozszerzenia zakresu leczenia specjalistycznego uruchomiono także Poradnię Neurologiczną dla Dzieci. Jest ona czynna trzy dni w tygodniu tj. w poniedziałki, wtorki i środy. Poradnia dedykowana dzieciom od 1 miesiąca życia do momentu ukończenia 18 lat. Lekarz specjalista w zakresie neurologii dziecięcej diagnozuje i leczy pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Do obydwu nowopowstałych poradni wymagane jest skierowanie lekarskie.


Informacja i zdjęcia: PZOZ